Archive for September 13th, 2023

Awesome Image Awesome Image

Những ví dụ đau đớn nhất về việc mất mát dữ liệu

Dữ liệu là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp trong thế giới kinh doanh hiện đại. Nó giúp thúc đẩy các kế hoạch, chiến thuật và hoạt động thường xuyên. Khi ngày càng có nhiều quy trình được số hóa và tự động hóa, khối lượng dữ liệu sẽ tăng theo cấp số […]

Read More

Gartner tiết lộ những xu hướng lưu trữ hot nhất trong năm 2023

Gartner cho rằng các xu hướng lưu trữ doanh nghiệp hàng đầu cho năm 2023 bao gồm các mô hình vận hành đám mây, công nghệ SSD mới, bảo mật mạng chống lại ransomware và sử dụng tốt hơn dữ liệu phi cấu trúc để có được thông tin phân tích chuyên sâu. Các nhà […]

Read More

Năm bước để thành thạo việc quản lý multicloud

Là nhà quản lý IT, bạn có nhiệm vụ khó khăn là phải quản lý môi trường nhiều đám mây, trong đó các ứng dụng chạy trên nhiều dịch vụ đám mây và môi trường tại chỗ – và thậm chí cả môi trường biên. Hoạt động trong không gian thuần đám mây (cloud-native) này […]

Read More