Hybrid-Cloud

Awesome Image Awesome Image

Giải pháp CMP Morpheus và HPE: Dịch vụ Sao Lưu/Lưu Trữ dưới dạng dịch vụ

Tóm tắt phần 1: HPE và Morpheus hợp tác cung cấp giải pháp đám mây lai. Những thách thức khi triển khai Hybrid Cloud: độ phức tạp, thiếu hụt kỹ năng, kiểm soát chi phí, và quản trị. Giới thiệu Morpheus: nền tảng quản lý đám mây lai, hỗ trợ quản lý từ ảo hóa, […]

Read More

Quản lý đa đám mây thông minh: Giải pháp kết hợp giữa Morpheus và HPE

  Phần 1: Giải pháp quản trị đám mây mang lại dịch vụ IaaS   Việc quản lý hạ tầng dưới dạng đám mây lai (Hybrid-Cloud) chưa bao giờ là đơn giản với các nhà quản trị CNTT. HPE và Morpheus đã hợp tác để cung cấp một mô hình dịch vụ (as-a-Service) nhằm vượt […]

Read More