• FAQs
 • 1. CSC-JSC
 • 2. Hybrid Cloud
 • 3. User Manual
 • 4. Payments
 • 5. Terms & Conditions
 • 6. Account
 • Morpheus Hybrid Cloud Management là gì?
  Đây là một ...
 • Sự khác biệt giữa Hybrid Cloud và Multi-Cloud?
  Gần giống với ...
 • Hybrid Cloud hoạt động như thế nào?
  Trong mô hình ...
 • How can I accept credit cards online?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • If I already have a website, can I transfer it to your web hosting?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • What can I use to build my website?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • How do you weigh different criteria in your process?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • What is web hosting?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • Hybrid Cloud là gì?
  Đám mây lai (hybrid cloud) là một môi trường điện toán sử dụng kết hợp cả hạ tầng public cloud và private cloud. Các ứng dụng và dữ liệu yêu cầu mức độ kiểm soát, khả năng tùy chỉnh hoặc yêu bảo mật cao có thể chạy trong on-premises private cloud, trong khi các khối lượng công việc khác có thể tận dụng khả năng mở rộng và tính linh hoạt của public cloud. Cả hai mô hình điện toán đám mây đều đóng một vai trò quan trọng trong kiến trúc đám mây lai.
 • Những lợi ích của Hybrid Cloud
  Các lợi ích của đám mây lai bao gồm khả năng kiểm soát và thị đối với các tài nguyên compute, storage, network đặc trưng của private cloud, bên cạnh đó là tính linh hoạt, khả năng mở rộng và giảm chi phí vốn ban đầu của public cloud. Bằng cách chạy từng workload trong môi trường phù hợp nhất, tổ chức có thể tối ưu hóa hiệu suất, tính linh hoạt và chi phí của đám mây.
 • Hybrid Cloud hoạt động như thế nào?
  Trong mô hình đám mây lai, một số workloads được triển khai trong trung tâm dữ liệu on-premises hoặc private cloud, một số workloads khác lại nằm trong public cloud và các ứng dụng hoặc dữ liệu được di chuyển giữa hai môi trường. Các mô hình đám mây lai mang lại mức độ linh hoạt cao với nhiều tùy chọn triển khai.
 • Sự khác biệt giữa Hybrid Cloud và Multi-Cloud?
  Gần giống với Hybrid Cloud, trong Multi-Cloud sử dụng kết hợp các tài nguyên từ nhiều public cloud. Ví dụ: họ có thể chọn sử dụng kết hợp các nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng (CSP) để nhận mức giá và dịch vụ phù hợp mà họ cần cho các workloads khác nhau. Tuy nhiên, nếu loại hình multi-cloud này được phát triển để tích hợp thêm cả môi trường private cloud, thì kết quả đây là một biến thể của mô hình đám mây lai.
 • Morpheus Hybrid Cloud Management là gì?
  Đây là một giải pháp Hybrid Cloud giúp bạn tích hợp đa dạng các nền tảng Public Cloud như: AWS, GCP, Azure,.. với các nền tảng Private Cloud: Nutanix, VMware, Openstack,… vào một giao diện quản trị duy nhất. Với khả năng đồng bộ các tài nguyên mạng, storage, compute, costing. Không chỉ vậy Morpheus Data còn cho phép sử dụng các công cụ, third-party như Terraform, Ansible, Kubernetes,… trên giao diện này. Ngoài ra, Morpheus còn cung cấp cho người sử dụng các tính năng đặc biệt như Self-Service, Tenant, Automation, Monitoring, Reporting và rất nhiều tính năng khác.
 • What is web hosting?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • How do you weigh different criteria in your process?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • What can I use to build my website?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • If I already have a website, can I transfer it to your web hosting?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • What is web hosting?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • How do you weigh different criteria in your process?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • What can I use to build my website?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • If I already have a website, can I transfer it to your web hosting?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • What is web hosting?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • How do you weigh different criteria in your process?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • What can I use to build my website?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • If I already have a website, can I transfer it to your web hosting?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • How can I accept credit cards online?
  They not only understand what I say but read between the lines and also give me ideas of my own. AI technology is perfect for best business solutions.
 • Hybrid Cloud là gì?
  Đám mây lai (hybrid cloud) là một môi trường điện toán sử dụng kết hợp cả hạ tầng public cloud và private cloud. Các ứng dụng và dữ liệu ...
 • Morpheus Hybrid Cloud Management là gì?
  Đây là một giải pháp Hybrid Cloud giúp bạn tích hợp đa dạng các nền tảng Public Cloud như: AWS, GCP, Azure,.. với các nền tảng Private Cloud: ...
 • Sự khác biệt giữa Hybrid Cloud và Multi-Cloud?
  Gần giống với Hybrid Cloud, trong Multi-Cloud sử dụng kết hợp các tài nguyên từ nhiều public cloud. Ví dụ: họ có thể chọn sử dụng kết hợp các ...
 • Hybrid Cloud hoạt động như thế nào?
  Trong mô hình đám mây lai, một số workloads được triển khai trong trung tâm dữ liệu on-premises hoặc private cloud, một số workloads khác lại nằm trong ...
 • Những lợi ích của Hybrid Cloud
  Các lợi ích của đám mây lai bao gồm khả năng kiểm soát và thị đối với các tài nguyên compute, storage, network đặc trưng của private cloud, ...
 • Hybrid Cloud là gì?
  Đám mây lai (hybrid cloud) là một môi trường điện toán sử dụng kết hợp cả hạ tầng public cloud và private cloud. Các ứng dụng và dữ liệu ...