Giải pháp CMP Morpheus và HPE: Dịch vụ Sao Lưu/Lưu Trữ dưới dạng dịch vụ

Tóm tắt phần 1:

 • HPE và Morpheus hợp tác cung cấp giải pháp đám mây lai.
 • Những thách thức khi triển khai Hybrid Cloud: độ phức tạp, thiếu hụt kỹ năng, kiểm soát chi phí, và quản trị.
 • Giới thiệu Morpheus: nền tảng quản lý đám mây lai, hỗ trợ quản lý từ ảo hóa, container đến phần cứng vật lý và Tự động hóa vòng đời ứng dụng và quản lý tài nguyên linh hoạt.
 • Giới thiệu Dịch vụ IaaS: cung cấp tài nguyên tự động, tích hợp với các hypervisor và cụm Kubernetes.

Lưu trữ/Sao lưu dưới dạng Dịch vụ (Backup & Storage as-a-Service)

Dịch vụ thứ hai mà HPE xây dựng và cung cấp như một phần của khung đa đám mây HPE là Lưu trữ dưới dạng Dịch vụ, cung cấp các tài nguyên lưu trữ khác nhau cho người dùng cho các loại sử dụng khác nhau. Trong dịch vụ này, nhà cung cấp lưu trữ xử lý hầu hết các khía cạnh phức tạp của lưu trữ dữ liệu – chi phí phần cứng, an ninh và tính toàn vẹn dữ liệu – trong khi người dùng cuối đơn giản chỉ sử dụng nó cho các mục đích khác nhau.

 

Dịch vụ lưu trữ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như:

 • Lưu trữ các tệp và thư mục
 • Chia sẻ dữ liệu với người khác bằng các url/link riêng tư hoặc công cộng
 • Tạo phân vùng lưu trữ (volume)
 • Lưu trữ các bản sao lưu.

Như được mô tả trong biểu đồ phía trên, Morpheus có thể tích hợp với các thiết bị lưu trữ HPE hoặc không phải HPE và phần cứng hàng hóa (cho lưu trữ được định nghĩa bằng phần mềm) để cung cấp các dịch vụ sau:

 • Dịch vụ lưu trữ đám mây bằng giao diện thống nhất
 • Object Storage dưới dạng dịch vụ, tương thích với giao diện AWS S3 (ví dụ với Cloudian)
 • HPE StoreOnce và HPE StoreEasy sử dụng giao thức NFSv3 hoặc CIFS để cung cấp chia sẻ tệp
 • HPE 3PAR và HPE Primera để cung cấp phân vùng lưu trữ
 • HPE Zetro để cung cấp Dịch vụ sao lưu cho máy ảo.

Phần tiếp theo: Sử dụng CMP Morpheus và HPE để triển khai dịch vụ Network-as-a-Service cho Hybrid Cloud