cloud management platform

Awesome Image Awesome Image

Hiện đại hoá ITSM và Operation

Làm thế nào các hoạt động của nền tảng đám mây lai có thể mang lại bước nhảy vọt trong cách doanh nghiệp suy nghĩ về việc cung cấp dịch vụ CNTT? Các Leaders CNTT từ lâu đã mong muốn có thể cung cấp một môi trường ứng dụng self-serivce, dễ bảo trì và giới […]

Read More

Mang DevOps và CloudOps xích lại gần nhau hơn

Chủ đề chung xuyên suốt thế hệ nền tảng quản lý đám mây (CMP) đầu tiên là “command” và “control”. Nhóm vận hành đám mây (CloudOps) đã sử dụng CMP để tăng tính linh hoạt trong khi vẫn đảm bảo ngân sách, và các yêu cầu cần thiết để đảm bảo hạ tầng đám mây […]

Read More

Những vấn đề về khả năng tự động hoá của các công cụ IaC?

Sometimes code is not enough Tự động hóa hạ tầng CNTT có một lịch sử đầy sóng gió. Các quy trình triển khai và vận hành hệ thống IT ban đầu được diễn ra hoàn toàn thủ công, nhưng theo thời gian, các kỹ sư đã phát triển các công cụ quản lý cấu hình […]

Read More

Storage, Large Language Models và ChatGPT

  ChatGPT, LLM và Lưu Trữ Phân tích : Thế giới phân tích CNTT đang bị chi phối bởi cơn bão quan tâm đến Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AI tổng quát (GAI). Sự ra đời của chatbot ChatGPT vào cuối tháng 11 năm ngoái đã tạo ra một lượng lớn sự quan […]

Read More

Giải pháp Hybrid Cloud – Morpheus: Nested Automation Workflows

Nested Automation Workflows Quy trình tự động hóa các luồng workflows của Morpheus cho phép sắp xếp các tác vụ tự động hóa theo một thứ tự được xác định. Bản phát hành 6.0.0 của nền tảng Morpheus đã bổ sung hỗ trợ cho phép thực thi một workflow vào trong một workflow khác, hay còn […]

Read More
  • 1
  • 2