security

Awesome Image Awesome Image

Tìm hiểu các giải pháp bảo mật cho dữ liệu

Các giải pháp bảo mật dữ liệu gồm những gì? Bảo mật dữ liệu bao gồm các công nghệ, quy trình và công cụ được thiết kế để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi nguy cơ truy cập trái phép, hư hỏng hoặc đánh cắp. Những giải pháp này giúp các tổ chức bảo […]

Read More

Những ví dụ đau đớn nhất về việc mất mát dữ liệu

Dữ liệu là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp trong thế giới kinh doanh hiện đại. Nó giúp thúc đẩy các kế hoạch, chiến thuật và hoạt động thường xuyên. Khi ngày càng có nhiều quy trình được số hóa và tự động hóa, khối lượng dữ liệu sẽ tăng theo cấp số […]

Read More