rubrik

Awesome Image Awesome Image

Bảo vệ dữ liệu Amazon S3 với Rubrik Security Cloud

Dữ liệu là trọng tâm của hầu hết mọi hoạt động kinh doanh và điều quan trọng là bảo mật và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu đó. Amazon Simple Storage Service (S3) từ lâu đã là lựa chọn phổ biến cho các tổ chức doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp lưu […]

Read More

Sao lưu dữ liệu bất biến (Immutable) là gì?

Bảo vệ tài sản dữ liệu của bạn khỏi ransomware và các cuộc tấn công mạng khác bằng các bản sao lưu bất biến, hay còn gọi là Immutable Data Backup. Giúp nhanh chóng phục hồi sau các cuộc tấn công và ngăn ngừa mất mát dữ liệu. Sao lưu bất biến không phải là […]

Read More