cloud

Awesome Image Awesome Image

Cloud provider: 5 điểm khác biệt chính giữa AWS và Azure

Mặc dù cả AWS và Azure đều là những nền tảng đám mây mạnh mẽ, nhưng 5 sự khác biệt sau khiến các nền tảng này thích hợp với những ứng dụng và cân nhắc khác nhau. Amazon Web Services (AWS) với Microsoft Azure cũng giống như McDonald với Burger King: Cả hai đều cung […]

Read More