Morpheus Data

Awesome Image Awesome Image

Việc thay đổi License của HashiCorp Terraform có ý nghĩa gì đối với khách hàng Morpheus Data

  Vào ngày 10 tháng 8 năm 2023, HashiCorp đã thông báo chuyển đổi mô hình open-source vốn đã khiến Terraform trở thành lựa chọn Infrastructure-as-Code (IaC) hàng đầu. Việc chuyển từ Giấy phép Công cộng Mozilla (MPL) sang Giấy phép Nguồn Kinh doanh (BSL) đã đặt ra nhiều câu hỏi từ cộng đồng, khách […]

Read More

Hiện đại hoá ITSM và Operation

Làm thế nào các hoạt động của nền tảng đám mây lai có thể mang lại bước nhảy vọt trong cách doanh nghiệp suy nghĩ về việc cung cấp dịch vụ CNTT? Các Leaders CNTT từ lâu đã mong muốn có thể cung cấp một môi trường ứng dụng self-serivce, dễ bảo trì và giới […]

Read More

Mang DevOps và CloudOps xích lại gần nhau hơn

Chủ đề chung xuyên suốt thế hệ nền tảng quản lý đám mây (CMP) đầu tiên là “command” và “control”. Nhóm vận hành đám mây (CloudOps) đã sử dụng CMP để tăng tính linh hoạt trong khi vẫn đảm bảo ngân sách, và các yêu cầu cần thiết để đảm bảo hạ tầng đám mây […]

Read More

Những vấn đề về khả năng tự động hoá của các công cụ IaC?

Sometimes code is not enough Tự động hóa hạ tầng CNTT có một lịch sử đầy sóng gió. Các quy trình triển khai và vận hành hệ thống IT ban đầu được diễn ra hoàn toàn thủ công, nhưng theo thời gian, các kỹ sư đã phát triển các công cụ quản lý cấu hình […]

Read More