Việc thay đổi License của HashiCorp Terraform có ý nghĩa gì đối với khách hàng Morpheus Data

 

Vào ngày 10 tháng 8 năm 2023, HashiCorp đã thông báo chuyển đổi mô hình open-source vốn đã khiến Terraform trở thành lựa chọn Infrastructure-as-Code (IaC) hàng đầu. Việc chuyển từ Giấy phép Công cộng Mozilla (MPL) sang Giấy phép Nguồn Kinh doanh (BSL) đã đặt ra nhiều câu hỏi từ cộng đồng, khách hàng, đối tác đã tích hợp với công nghệ HashiCorp cho hệ thống CNTT của họ. Bài đăng này trình bày góc nhìn về tác động và cơ hội dành cho khách hàng, đối tác đang sử dụng Morpheus trước những thay đổi trên.

Đầu tiên, ta cần nói qua một chút về Morpheus và nó đóng vai trò gì trong hệ thống CNTT. Morpheus ra đời như một nền tảng tập trung giúp điều phối và tự động hóa, làm đơn giản việc sử dụng hạ tầng bao gồm tích hợp các công cụ và công nghệ được “Enterprise” (các doanh nghiệp quy mô tập đoàn) sử dụng để hiện đại hóa ứng dụng và quản lý hoạt động CNTT.

Nền tảng này tích hợp nguyên bản với hàng tá công nghệ ảo hóa và public cloud để cung cấp khả năng provision máy ảo, application instance, network, storage và các tài nguyên khác mà không phụ thuộc vào bất kỳ script bên ngoài hay các dòng code IaC như Terraform. Không chỉ vậy, với chức năng là một nền tảng quản lý cloud tập trung, Morpheus cũng có thể cung cấp khả năng tích hợp với các công nghệ bên ngoài như Terraform, Ansible, ServiceNow trên chính giao diện Morpheus và các công cụ khác của bên thứ 3.

Vậy Morpheus tích hợp với HashiCorp Terraform như thế nào?

Morpheus không phụ thuộc, nhúng hoặc cung cấp dịch vụ được quản lý cho HashiCorp Terraform dưới bất kỳ hình thức nào. Đối với những người sử dụng Terraform, Morpheus có thể triển khai các Terraform Plans dưới dạng “spec templates” cho cả Instances và Blueprints thành service catalog trên Morpheus. Ngoài ra, ta còn có thể triển khai VMs, Containers và Cloud-Native trên bất kỳ public và private nào với cùng 1 cách thức tương tự. Các Terraform blueprint template này có thể được cập nhật và duy trì upstream trong SCM như Git và được kéo vào Morpheus để sử dụng wofklow theo kiểu GitOps hoặc có thể được cập nhật và duy trì trực tiếp trên Morpheus. Sau đó người dùng có thể “order” các catalog items Morpheus này thông qua GUI, API/CLI, ITSM hoặc vài cách khác.

Nhiều khách hàng tận dụng khả năng tích hợp Morpheus với Terraform đã tự cung cấp Terraform theo cách thủ công và chỉ cần tham chiếu runtime đó trong phần cài đặt Morpheus của họ. Đối với HashiCorp Terraform v1.5.5 trở về trước được phát hành theo Giấy phép Công cộng Mozilla (MPL), Morpheus có thể tự động hóa quá trình cài đặt Terraform nếu khách hàng chưa cài đặt thủ công. Tuy nhiên, do chuyển sang BSL, Morpheus sẽ không tự động hóa việc cài đặt Terraform cho các phiên bản sau nữa. Bởi vậy, Morpheus có thể và sẽ tiếp tục cung cấp cho khách hàng khả năng sử dụng Terraform của họ trong các phiên bản trong tương lai bằng cách tích hợp với Terraform runtime mà họ đã cài đặt.

Thông báo của HashiCorp có ý nghĩa gì đối với khách hàng đang sử dụng Terraform trên Morpheus?

Một mặt, thông báo này có thể có rất ít sự thay đổi. Morpheus sẽ tiếp tục giúp khách hàng sử dụng Terraform hiện có; chỉ đơn giản là Morpheus sẽ không tự động hóa việc cài đặt Terraform trong các phiên bản HashiCorp Terraform theo BSL. Nếu OpenTF có đà phát triển, chúng tôi sẽ đánh giá việc tích hợp với các nhánh Fork đó tương tự như cách Morpheus đang tích hợp các template ứng dụng với IaC frameworks khác như AWS CloudFormation, Microsoft ARM hoặc Kubernetes HELM. Mục tiêu nhằm thống nhất và hợp lý hóa việc sử dụng các công nghệ này chứ không phải cạnh tranh với chúng.

Mặt khác, chúng tôi đã nói chuyện với nhiều khách hàng đã nhận ra và tận dụng khả năng của Morpheus để thực hiện nhiều hoạt động viết script thông qua các công cụ như Ansible hoặc Terraform. Các kỹ sư Morpheus cung cấp DSL của riêng mình cho IaC và có kiến thức chuyên môn sâu về Ngôn ngữ cấu hình HashiCorp (HCL), bao gồm cả sự đóng góp cho cộng đồng nguồn mở HCL4J, một tiện ích phổ biến để phân tích cú pháp HCL và chuyển đổi sang các Map objects. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình với HashiCorp Terraform và OpenTF nhưng coi đây là cơ hội để cung cấp nhiều chức năng native hơn nữa trong Morpheus nhằm giảm thiểu nhu cầu về external scripting.

Tầm quan trọng ngày càng tăng của mô hình trừu tượng thống nhất trong các hoạt động của nền tảng Hybrid Cloud

Quyết định của HashiCorp về việc thay đổi license cùng với việc Broadcom mua lại VMware đã khiến các Entperise, Nhà cung cấp dịch vụ và toàn bộ ngành công nghệ phải chú ý, đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng của việc tích hợp và trừu tượng hóa trong hệ thống CNTT của họ.

Đây có thể là một lý do khiến Morpheus tăng trưởng theo cấp số nhân trong vài quý vừa qua. Ta chỉ cần tạo các bản blueprint một lần rồi sử dụng chúng tuỳ ý lên các nền tảng VMware, Nutanix, Microsoft, AWS, Azure và GCP bằng API/CLI hoặc giao diện GUI một cách tập trung hoá giúp mang lại khả năng thích ứng cao cho những thay đổi bất chợt của các nền tảng ảo hoá, đám mây và các nhà cung cấp công cụ khác. Điều này cũng đúng với IaC và tự động hóa; một ngày nào đó có thể là Chef và Ansible…

Hãy để lại quan điểm của bạn về chủ đề này tại đây. Để biết thêm thông tin hoặc demo Morpheus, hãy truy cập đây

One Reply to “Việc thay đổi License của HashiCorp Terraform có ý nghĩa gì đối với khách hàng Morpheus Data”
Top 47 Community 2023 - KingSEO
02 Nov 2023

[…] Không chỉ vậy, với chức năng là một nền tảng quản lý cloud tập trung, Morpheus cũng có thể cung cấp khả năng tích hợp với các công nghệ bên … Xem Thêm […]

Comments are closed.