Kiến thức nền tảng

Awesome Image Awesome Image

“Chia tay VMware không hề…”

Chia tay là việc không dễ dàng Việc Broadcom mua lại VMware đã kết thúc vào tháng 11 năm 2023 và thực tế tác động của nó dường như tồi tệ hơn nhiều so với những gì nhiều người đã lo sợ. Đã nổi tiếng làm tan vỡ trái tim yêu công nghệ với những […]

Read More

Tìm hiểu các giải pháp bảo mật cho dữ liệu

Các giải pháp bảo mật dữ liệu gồm những gì? Bảo mật dữ liệu bao gồm các công nghệ, quy trình và công cụ được thiết kế để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi nguy cơ truy cập trái phép, hư hỏng hoặc đánh cắp. Những giải pháp này giúp các tổ chức bảo […]

Read More

Giải pháp bảo mật cho nền tảng Object Storage

Các cuộc tấn công bằng ransomware là nguyên nhân của 41% vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm trên mạng trong sáu tháng đầu năm 2020.* Trong thời đại malware tràn lan và làm việc từ xa nhiều hơn bao giờ hết, bảo mật dường như là yếu tố quan trọng nhất trong các quyết […]

Read More