solution

Awesome Image Awesome Image

Giải pháp bảo mật cho nền tảng Object Storage

Các cuộc tấn công bằng ransomware là nguyên nhân của 41% vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm trên mạng trong sáu tháng đầu năm 2020.* Trong thời đại malware tràn lan và làm việc từ xa nhiều hơn bao giờ hết, bảo mật dường như là yếu tố quan trọng nhất trong các quyết […]

Read More