filecloud

Awesome Image Awesome Image

Không có gì vô hạn: Sự thay đổi của Google Workspace for Education và lý do ngành giáo dục cần đến FileCloud

Trong cả thập kỷ qua, nhiều tổ chức giáo dục đã dựa vào Google Workspace for Education. UX đủ đơn giản cho nhiều người dùng và quan trọng nhất là Google cung cấp nơi lưu trữ “không giới hạn” – điều quan trọng nhất của công cụ dành cho sinh viên, giảng viên, nhân viên […]

Read More