data protection

Awesome Image Awesome Image

Storware Backup & Recovery cho môi trường OpenStack

Storware Backup & Recovery cho OpenStack cung cấp giải pháp mạnh mẽ và có thể mở rộng để bảo vệ các dữ liệu quan trọng trong môi trường OpenStack. Với bộ tính năng toàn diện, nó giúp các doanh nghiệp đảm bảo tính sẵn sàng của dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ […]

Read More

Những ví dụ đau đớn nhất về việc mất mát dữ liệu

Dữ liệu là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp trong thế giới kinh doanh hiện đại. Nó giúp thúc đẩy các kế hoạch, chiến thuật và hoạt động thường xuyên. Khi ngày càng có nhiều quy trình được số hóa và tự động hóa, khối lượng dữ liệu sẽ tăng theo cấp số […]

Read More