loadbalancer

Awesome Image Awesome Image

Tăng cường cho Object Storage với Load Balancer

LoadBalancer đã giúp một ngân hàng cung cấp giải pháp lưu trữ object và file HPE Ezmeral Data Fabric có tính sẵn sàng cao, linh hoạt và có thể mở rộng. Downtime đang ngày càng trở thành mối lo ngại đối với người dùng lưu trữ đối tượng vì ba lý do chính: Tăng trưởng […]

Read More

Global Server Load Balancing (GSLB) là gì?

Global Server Load Balancing (GSLB) – Cân bằng tải máy chủ toàn cầu – cho phép bạn phân phối lưu lượng truy cập internet hoặc hệ thống mạng doanh nghiệp trên các máy chủ tại nhiều địa điểm, ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng tại sao – và khi nào – bạn nên sử […]

Read More