Quản lý Hybrid Cloud: Những điều bạn cần biết

Trong khi nhiều công ty, tổ chức đang dịch chuyển lên đám mây, có một số vấn đề cần bàn đến về việc lưu giữ ít nhất một số dữ liệu và hoạt động trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của họ. Các dịch vụ dịch vụ đám mây, chẳng hạn như các công cụ và môi trường điện toán cho Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), thường có chi phí vừa phải, khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao, nhưng chúng có thể bị hạn chế về khả năng tương thích với các ứng dụng cũ hoặc các yêu cầu tuân thủ bảo mật.

Mặt khác, rất ít công ty có đủ nguồn lực cần thiết để duy trì hạ tầng tại chỗ đủ để đáp ứng mọi hoạt động của họ, đặc biệt nếu họ phải gách vác các tải xử lý linh hoạt và cần có khả năng mở rộng quy mô một cách dễ dàng. Thay vì từ bỏ hoàn toàn khả năng kiểm soát và bảo mật do đám mây riêng hoặc trung tâm dữ liệu cung cấp, các công ty có thể kết hợp các môi trường này với các dịch vụ dịch vụ đám mây.

Việc triển khai Hybrid Cloud mang lại những lợi ích tốt nhất của cả hai thế giới nhưng chúng có thể tạo ra sự phức tạp trong việc quản lý. Vì lý do này, điều quan trọng là phải có chiến lược rõ ràng để duy trì môi trường kết hợp của bạn và tận dụng các công cụ quản lý nếu có thể.

Trong bài viết này:

 • Hybrid Cloud là gì?
 • Những điều cần thiết cho việc quản lý Hybrid Cloud
 • Các khả năng chính của giải pháp quản lý Hybrid Cloud
 • Ví dụ về các công cụ quản lý Hybrid Cloud
 • Quản lý Hybrid Cloud với Cloudian

Hybrid Cloud là gì?

Hybrid Cloud – Đám mây hỗn hợp, là một hệ thống kết hợp các môi trường đám mây khác nhau, điển hình là giữa hệ thống riêng tư (private) và dịch vụ công cộng (public). Hybrid Cloud thường được hỗ trợ bởi phần mềm giúp quản lý và tự động hóa tải xử lý, cho phép chúng hoạt động liền mạch trên môi trường đám mây tại chỗ và công cộng.

Khái niệm Hybrid Cloud có liên quan chặt chẽ với multi-cloud , là sự kết hợp của hai hoặc nhiều dịch vụ đám mây do các nhà cung cấp khác nhau vận hành. Các thuật ngữ đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau.

Những điều cần thiết cho việc quản lý Hybrid Cloud

Quản lý Hybrid Cloud rất phức tạp. Ngoài các khía cạnh kỹ thuật có liên quan, nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu về bảo mật, quản trị và người dùng cuối. Sau đây là một số cân nhắc cần thiết để quản lý Hybrid Cloud thành công.

 • Bảo mật và quản trị —với tư duy DevSecOps ngày nay, bạn cần lập kế hoạch bảo mật cho Hybrid Cloud của mình ngay từ đầu. Xác định các yêu cầu bảo mật của môi trường tại chỗ và đám mây, đồng thời sử dụng các công cụ như Quản lý danh tính và quyền truy cập (IaM) để tạo giao diện bảo mật đồng nhất trên các môi trường. Giám sát để đảm bảo các yêu cầu bảo mật như mã hóa không ảnh hưởng đến hiệu suất.
 • Kiểm soát workload (tải xử lý) — Hiểu tải xử lý nào dự kiến ​​sẽ chạy trong Hybrid Cloud và cách chúng tận dụng các tài nguyên dịch vụ đám mây và hệ thống tại chỗ. Lập bản đồ các ứng dụng và hiểu được giá trị của chúng đối với người dùng, mức tải dự kiến, yêu cầu dữ liệu, tích hợp, kết nối mạng và bất kỳ điều gì khác có thể ảnh hưởng đến tính sẵn sàng hoặc hiệu suất hệ thống.
 • Khả năng giám sát trên nhiều môi trường đám mây — việc dựa vào dashboard hoặc giao diện cho từng môi trường đám mây riêng biệt có thể nhanh chóng trở nên lộn xộn. Sử dụng công cụ hoặc công nghệ có thể thu thập dữ liệu từ tất cả các hệ thống đám mây tại chỗ và công cộng và hiển thị chúng trên một bảng điều khiển duy nhất. Xem mọi thứ ở một nơi, với một hệ thống chung về số liệu và báo cáo, sẽ giúp việc quản lý dễ dàng hơn nhiều.
 • Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) — các Hybrid Cloud rất nhạy cảm với hiệu suất, vì vậy SLA là một phần thiết yếu trong việc lập kế hoạch. Xây dựng giao diện public-private, đường truyền dữ liệu và độ trễ để bạn có thể thoải mái đáp ứng mong đợi về hiệu suất của người dùng. Sử dụng tài nguyên public và private một cách khôn ngoan để đạt được tính sẵn sàng cao có thể đáp ứng yêu cầu về thời gian hoạt động.

Những khả năng chính của giải pháp quản lý Hybrid Cloud

Quản lý Hybrid Cloud là một môn học nhưng nó hầu như luôn được thực hiện bằng các công cụ quản lý đám mây chuyên dụng. Dưới đây là các tính năng chung được cung cấp bởi giải pháp Hybrid Cloud Management (HCM).

 • Tổng hợp dịch vụ — hiển thị các dịch vụ và ứng dụng chạy trên nhiều môi trường đám mây ở một nơi và cho phép bạn quản lý chúng dưới dạng một đơn vị duy nhất.
 • Quản lý chi phí — cho phép bạn đặt chính sách linh hoạt về chi phí trên các giải pháp đám mây và tối đa hóa ROI của bạn, chẳng hạn như bằng cách di chuyển dữ liệu sang tùy chọn lưu trữ phù hợp và rẻ nhất.
 • Tự phục vụ — cho phép người dùng triển khai, sử dụng và chấm dứt tải xử lý mà không phải lo lắng về hạ tầng cơ bản.
 • Điều phối phát hành và triển khai — hỗ trợ quy trình làm việc DevOps và CI/CD bằng cách cho phép các nhà phát triển tự động hóa việc triển khai môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất.
 • Phân tích tải xử lý và chi phí — cung cấp dữ liệu phong phú, hữu ích về những gì đang chạy trên Hybrid Cloud và chi phí mà các nhà cung cấp đám mây phải gánh chịu.
 • Tích hợp và API — giúp dễ dàng tích hợp Hybrid Cloud với các hệ thống doanh nghiệp và công cụ phát triển hiện có, cả trên đám mây và tại chỗ.
 • Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) — cho phép người dùng sử dụng cơ sở dữ liệu và các thành phần hạ tầng phổ biến khác dưới dạng dịch vụ được quản lý.
 • Di chuyển tải xử lý — cung cấp các tùy chọn tự động, nhanh chóng và ít rủi ro để di chuyển tải xử lý từ môi trường đám mây riêng sang môi trường dịch vụ đám mây và ngược lại.

Công cụ quản lý Hybrid Cloud

Ngày càng có nhiều sự quan tâm và áp dụng công nghệ quản lý Hybrid Cloud thuần đám mây. Một số công cụ sử dụng cách tiếp cận hạ tầng nguồn mở dưới dạng Dịch vụ (IaaS) được tích hợp sẵn với nền tảng dịch vụ đám mây. Các công cụ khác tập trung vào việc quản lý hạ tầng dịch vụ đám mây và đám mây riêng hiện có của bạn. Tất cả các công cụ đều nhằm mục đích cung cấp khả năng trừu tượng hóa và tự động hóa nhằm giúp giảm bớt độ phức tạp và giúp bạn “thuần hóa” Hybrid Cloud của mình.

Sau đây là bốn giải pháp quản lý Hybrid Cloud phổ biến.

OpenStack

Những đặc điểm chính:

 • Điều phối compute, network as a service, security và audit
 • Có thể được triển khai dưới dạng đám mây riêng hoặc trên dịch vụ đám mây
 • Tích hợp với các công nghệ cấp doanh nghiệp phổ biến
 • Tích hợp với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn
 • Hệ sinh thái rộng lớn của các dự án OpenStack và các công cụ nguồn mở

Apache CloudStack

Những đặc điểm chính:

 • Điều phối compute
 • Network as a service
 • Quản lý người dùng và tài khoản
 • Bảo mật
 • Hỗ trợ ảo hóa rộng rãi bao gồm VMware, KVM và Citrix
 • API tương thích với Amazon EC2 và S3

Manage IQ

Những đặc điểm chính:

 • Quản lý IT hỗn hợp các dịch vụ đám mây và các đám mây riêng kế thừa
 • Hỗ trợ máy ảo, container và hạ tầng dịch vụ đám mây
 • Tự phục vụ cho người dùng cuối
 • Cung cấp khả năng giám sát cho tải xử lý chạy trên các môi trường
 • Giám sát mạnh mẽ và tối ưu hóa hiệu suất

Cloudify

Những đặc điểm chính:

 • Quản lý đám mây dựa trên mô hình — xác định trạng thái mong muốn của tải xử lý ứng dụng và chúng được triển khai tự động trên các đám mây được yêu cầu
 • Tự động hóa và trừu tượng hóa mạnh mẽ các tài nguyên đám mây
 • Tự động triển khai và cấu hình trên các đám mây
 • Cho phép bạn xác định chính sách SLA và đảm bảo tải xử lý tuân thủ các cấp độ dịch vụ

Quản lý Hybrid Cloud với Cloudian

Hạ tầng hỗn hợp có thể phức tạp để quản lý nếu không có sự trợ giúp của một giải pháp quản lý. Cloudian HyperStore là một nền tảng lưu trữ đối tượng tại chỗ có khả năng mở rộng với API 100% thuần S3. HyperStore cho phép bạn dễ dàng quản lý dữ liệu của mình trong hệ thống lưu trữ công cộng và riêng tư, đồng thời có thể được tích hợp với nhiều dịch vụ đám mây và bên thứ ba, bao gồm cả dịch vụ di chuyển.

Cloudian giúp bạn dễ dàng quản lý dữ liệu được lưu trữ dựa trên các chính sách ở bucket-level, bao gồm lập lịch sao lưu và vòng đời, cũng như tự động hóa erasure-coding và replication. Với HyperStore, bạn có thể tự động xác minh và mã hóa dữ liệu, đồng thời có thể hỗ trợ tìm kiếm và phân tích bằng cách sử dụng thẻ metadata tùy biến.

HyperStore sẽ giúp bạn lưu trữ dữ liệu của mình một cách an toàn và hiệu quả, để bạn có thể tập trung vào công việc thực tế và tận dụng tối đa các đám mây hỗn hợp của mình.

Nguồn Cloudian Blog