Archive for November 24th, 2023

Awesome Image Awesome Image

Cloudian HyperStore ra mắt v8.0 với nhiều cải tiến

Nhà cung cấp nền tảng lưu trữ object Cloudian đã cho ra mắt phiên bản 8.0 của phần mềm HyperStore với các phương thức truy cập object và file kết hợp, một namespace duy nhất, hiệu suất cao và mô hình quản lý từ một điểm duy nhất cho một tập hợp các node Cloudian […]

Read More

Tránh mất dữ liệu do thảm họa bằng các bản sao lưu phù hợp

Trong những năm gần đây, tình hình khí hậu biến đổi khó lường đã khiến các quản trị viên backup phải luôn để tâm đến. Việc chuẩn bị là rất quan trọng để ngăn ngừa mất dữ liệu và phục hồi nhanh chóng sau các thảm họa thiên nhiên. Khi biến đổi khí hậu trở […]

Read More