Archive for August 11th, 2023

Awesome Image Awesome Image

Storage, Large Language Models và ChatGPT

  ChatGPT, LLM và Lưu Trữ Phân tích : Thế giới phân tích CNTT đang bị chi phối bởi cơn bão quan tâm đến Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AI tổng quát (GAI). Sự ra đời của chatbot ChatGPT vào cuối tháng 11 năm ngoái đã tạo ra một lượng lớn sự quan […]

Read More

Giải pháp Hybrid Cloud – Morpheus: Nested Automation Workflows

Nested Automation Workflows Quy trình tự động hóa các luồng workflows của Morpheus cho phép sắp xếp các tác vụ tự động hóa theo một thứ tự được xác định. Bản phát hành 6.0.0 của nền tảng Morpheus đã bổ sung hỗ trợ cho phép thực thi một workflow vào trong một workflow khác, hay còn […]

Read More

Giải pháp Hybrid Cloud – Morpheus: Hỗ trợ GCP Custom VM Type

GCP Custom Machine Type Support   Việc cung cấp các máy ảo hoặc instances trên public cloud thường liên quan đến việc chọn phiên bản, loại hoặc size cho tài nguyên. Nói một cách đơn giản nó là tài nguyên phần cứng được lựa chọn cho cấu hình bao gồm số lượng CPU và Memory […]

Read More

Xây dựng Giải pháp Data Lake (Hồ dữ liệu) cho khối truyền hình và nội dung số (M&E) với Cloudian và Storage Made Easy (SME)

Tầm quan trọng của Data Lake đối với doanh nghiệp M&E Data Lake (Hồ dữ liệu) ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp truyền thông & giải trí do khả năng lưu trữ và quản lý một lượng lớn dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc với chi phí […]

Read More