Archive for October 20th, 2023

Awesome Image Awesome Image

Cloudian tăng tốc cho object storage với CPU AMD và bộ nhớ flash Micron

Nhà cung cấp giải pháp lưu trữ đối tượng (object storage) Cloudian đã cố gắng để đạt đến tốc độ ghi 17.7GBps và tốc độ đọc 25Gbps từ cụm all-flash sáu node trong một bài kiểm tra benchmark gần đây. Cloudian cho biết đây là các kết quả thực tế, được tạo ra dựa trên […]

Read More

3 yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đa đám mây

Nếu không có sự giám sát cẩn thận, các triển khai đa đám mây (multi-cloud) có thể trở nên tốn kém. Những biện pháp quản lý và bảo mật dữ liệu này có thể giúp đội ngũ IT kiểm soát và giảm chi phí hàng tháng. Chiến lược đa đám mây cung cấp quyền truy […]

Read More

Hiện đại hóa ứng dụng như một phần của quá trình dịch chuyển lên đám mây

Rà soát lại các ứng dụng của bạn và hiện đại hóa chúng ở những chỗ thích hợp, và có thể xem như một phần của quá trình dịch chuyển lên đám mây. Cùng tìm hiểu về lợi ích của cách tiếp cận này và chuẩn bị trước với những cạm bẫy tiềm ẩn. Không […]

Read More