Archive for August 26th, 2023

Awesome Image Awesome Image

Hiện đại hoá ITSM và Operation

Làm thế nào các hoạt động của nền tảng đám mây lai có thể mang lại bước nhảy vọt trong cách doanh nghiệp suy nghĩ về việc cung cấp dịch vụ CNTT? Các Leaders CNTT từ lâu đã mong muốn có thể cung cấp một môi trường ứng dụng self-serivce, dễ bảo trì và giới […]

Read More

Không có gì vô hạn: Sự thay đổi của Google Workspace for Education và lý do ngành giáo dục cần đến FileCloud

Trong cả thập kỷ qua, nhiều tổ chức giáo dục đã dựa vào Google Workspace for Education. UX đủ đơn giản cho nhiều người dùng và quan trọng nhất là Google cung cấp nơi lưu trữ “không giới hạn” – điều quan trọng nhất của công cụ dành cho sinh viên, giảng viên, nhân viên […]

Read More

Cloudian tăng cường tính năng bảo mật, tìm kiếm và tập tin

Bản phát hành HyperStore 7.5.1 của Cloudian bao gồm các tính năng mới liên quan đến file, tìm kiếm và bảo mật. Các dịch vụ hiện đang được cung cấp là HyperStore File Services, KMIP support, chính sách lưu trữ động và công cụ tìm kiếm tích hợp HyperSearch. Kết hợp với nhau, chúng giúp […]

Read More

Mang DevOps và CloudOps xích lại gần nhau hơn

Chủ đề chung xuyên suốt thế hệ nền tảng quản lý đám mây (CMP) đầu tiên là “command” và “control”. Nhóm vận hành đám mây (CloudOps) đã sử dụng CMP để tăng tính linh hoạt trong khi vẫn đảm bảo ngân sách, và các yêu cầu cần thiết để đảm bảo hạ tầng đám mây […]

Read More

Những vấn đề về khả năng tự động hoá của các công cụ IaC?

Sometimes code is not enough Tự động hóa hạ tầng CNTT có một lịch sử đầy sóng gió. Các quy trình triển khai và vận hành hệ thống IT ban đầu được diễn ra hoàn toàn thủ công, nhưng theo thời gian, các kỹ sư đã phát triển các công cụ quản lý cấu hình […]

Read More