Archive for September 25th, 2023

Awesome Image Awesome Image

Gỡ rối: Làm thế nào để phân biệt một Lake House với một Data Lake?

Bạn có bao giờ bối rối về sự khác biệt giữa kho dữ liệu (data warehouse), hồ dữ liệu (data lake), nhà bên hồ (lake house) và lưới dữ liệu (data mesh) không? Bruno Rodrigues Lopes, kiến ​​trúc sư giải pháp cấp cao tại Bradesco, đã đăng một số định nghĩa và sự khác biệt […]

Read More

Chính sách lưu trữ kết hợp của Cloudian tăng tốc cho Nasuni như thế nào

Cloudian gần đây đã giới thiệu một tính năng mới, chính sách lưu trữ kết hợp (hybrid), lần đầu tiên được giới thiệu trong phần mềm lưu trữ đối tượng Cloudian HyperStore 7.5. Tính năng này cho phép nền tảng Cloudian nhận biết ứng dụng và điều chỉnh mức sử dụng bộ nhớ trong thời […]

Read More

Việc thay đổi License của HashiCorp Terraform có ý nghĩa gì đối với khách hàng Morpheus Data

  Vào ngày 10 tháng 8 năm 2023, HashiCorp đã thông báo chuyển đổi mô hình open-source vốn đã khiến Terraform trở thành lựa chọn Infrastructure-as-Code (IaC) hàng đầu. Việc chuyển từ Giấy phép Công cộng Mozilla (MPL) sang Giấy phép Nguồn Kinh doanh (BSL) đã đặt ra nhiều câu hỏi từ cộng đồng, khách […]

Read More