Archive for October 7th, 2023

Awesome Image Awesome Image

Storware Backup & Recovery cho môi trường OpenStack

Storware Backup & Recovery cho OpenStack cung cấp giải pháp mạnh mẽ và có thể mở rộng để bảo vệ các dữ liệu quan trọng trong môi trường OpenStack. Với bộ tính năng toàn diện, nó giúp các doanh nghiệp đảm bảo tính sẵn sàng của dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ […]

Read More

Quản lý vòng đời của dữ liệu

Dữ liệu có mặt ở khắp mọi nơi. Và hơn bao giờ hết, mọi thứ đều được kết nối với nhau. Hiện giờ rõ ràng là dữ liệu đã vượt quá cấp độ của cái gọi là một dạng thông tin rời rạc. Dữ liệu của các công ty và tổ chức đã chuyển đổi […]

Read More