Các xu hướng nổi trội ở lĩnh vực lưu trữ doanh nghiệp năm 2023

Các mô hình vận hành lấy cảm hứng từ đám mây, công nghệ flash tiên tiến, an ninh mạng và nắm bắt về dữ liệu là một trong những xu hướng lưu trữ doanh nghiệp hàng đầu năm 2023. Các nhà quản lý và vận hành hạ tầng phải ưu tiên những công nghệ và nền tảng lưu trữ này để đón đầu nhu cầu kinh doanh.

Tổng quan

Cơ hội

 • STaaS, container-native storage và cyberstorage nhằm bảo vệ, phát hiện và phục hồi ransomware đang được triển khai ngày càng nhiều để giải quyết các yêu cầu về mô hình hoạt động ‘giống đám mây’, cũng như bảo vệ trước ransomware.
 • Những tiến bộ trong công nghệ flash — bao gồm việc sử dụng flash dựa trên QLC, NVMe over TCP/IP và ổ cứng Captive NVMe có tích hợp xử lý — đang mở rộng khả năng ứng dụng của Flash cho cả các ứng dụng có hiệu suất cực cao và nhạy cảm về chi phí.
 • Các giải pháp lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc hiện đại có thể hỗ trợ quy trình phân tích và hiểu biết kinh doanh tốt hơn, cùng với các lợi ích khác, bằng cách hỗ trợ cả dịch vụ file và đối tượng trên một nền tảng duy nhất, global namespace và phân loại dữ liệu dựa trên metadata.

Các khuyến nghị

 • Hiện đại hóa hệ thống lưu trữ doanh nghiệp của bạn để giải quyết các yêu cầu về an ninh mạng, vận hành giống như đám mây và dựa trên nền tảng đám mây bằng cách đầu tư vào giải pháp lưu trữ mạng, STaaS và khả năng lưu trữ thuần container.
 • Mở rộng việc triển khai lưu trữ flash để có hiệu suất ứng dụng vượt trội, mật độ rack cao và tiết kiệm năng lượng bằng cách khai thác lưu trữ flash hiện đại, kết hợp NVMe over TCP.
 • Loại bỏ các ốc đảo dữ liệu phi cấu trúc để cho phép quy trình phân tích nhanh hơn và quản lý dữ liệu tốt hơn bằng cách hợp nhất tất cả dữ liệu phi cấu trúc của bạn trên một nền tảng duy nhất với một namespace chung.

Giả định hoạch định chiến lược

Đến năm 2028, mô hình STaaS dựa theo mức tiêu thụ sẽ thay thế hơn 35% vốn đầu tư lưu trữ của doanh nghiệp, tăng từ mức dưới 10% vào năm 2023.

Đến năm 2028, 100% sản phẩm lưu trữ sẽ bao gồm cả khả năng lưu trữ mạng tập trung vào phòng thủ chủ động, ngoài khả năng phục hồi sau các sự kiện mạng, từ mức 10% vào đầu năm 2023.

Đến năm 2027, các doanh nghiệp sẽ sử dụng QLC trong 25% phương tiện flash SSD của họ, tăng từ mức 5% vào cuối năm 2022.

Đến năm 2028, 70% dữ liệu file và object sẽ được triển khai trên nền tảng lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc hợp nhất, tăng từ 35% vào đầu năm 2023.

Đến năm 2028, các doanh nghiệp lớn sẽ tăng gấp ba lần dung lượng dữ liệu phi cấu trúc trên các vị trí tại chỗ, tại biên và trên dịch vụ đám mây so với giữa năm 2023.

Đến năm 2027, 60% lãnh đạo I&O sẽ triển khai giải pháp hybrid cloud file, tăng từ 20% vào đầu năm 2023.

Đến năm 2027, ít nhất 40% tổ chức sẽ triển khai các giải pháp quản lý lưu trữ dữ liệu để phân loại, nắm bắt insights và tối ưu hóa, tăng từ mức 15% vào đầu năm 2023.

Đến năm 2027, 25% tổ chức doanh nghiệp sẽ triển khai NVMe-oF làm giao thức mạng lưu trữ, tăng từ mức dưới 10% vào giữa năm 2023.

Đến năm 2026, SSD Captive NVMe sẽ thay thế hơn 30% công suất được triển khai tại chỗ, tăng từ mức dưới 5% vào giữa năm 2023.

Những gì bạn cần biết

Các công ty đang tìm cách hiện đại hóa hạ tầng lưu trữ của mình đang gặp phải một số thách thức chung: một số nằm ở các triển khai lưu trữ block hoặc lưu trữ chính, một số ở triển khai lưu trữ file và object, và phần còn lại là đều có ở tất cả các loại lưu trữ. Những thách thức nảy sinh từ việc quản lý sự tăng trưởng bùng nổ của dữ liệu doanh nghiệp, nhu cầu kinh doanh về mô hình on-premises trả phí theo mức dùng giống đám mây để giảm thiểu rủi ro tấn công mạng hoặc tận dụng các công nghệ lưu trữ mới nhất như QLC, NVMe-over-Fabrics để có chi phí và/hoặc hiệu suất tốt hơn. Các dịch vụ lưu trữ hiện đại cung cấp giải pháp cho những thách thức này trong khi tiếp tục mang lại hiệu suất ngày càng tăng và tổng chi phí sở hữu thấp hơn (TCO). Những dịch vụ và công nghệ hiện đại này cho phép các nhà quản lý I&O chủ động đáp ứng nhu cầu kinh doanh bằng cách xây dựng nền tảng lưu trữ linh hoạt và nhanh nhẹn. Hình 1 tóm tắt các xu hướng hàng đầu theo từng danh mục lưu trữ.

Hình 1: Xu hướng lưu trữ doanh nghiệp hàng đầu năm 2023

Các xu hướng lưu trữ phổ biến:

Xu hướng lưu trữ phổ biến đầu tiên là STorage-as-a-service, đưa mô hình tiêu thụ giống đám mây vào hệ thống lưu trữ on-premises, nhờ đó duy trì bộ tính năng, hiệu suất và tính sẵn sàng của doanh nghiệp mà không phải chịu gánh nặng quản lý vòng đời hoặc CAPEX trả trước. Thứ hai, vấn đề chi phí thấp hơn, điện năng và làm mát tốt hơn của QLC flash càng làm giảm khoảng cách giữa Flash và HDD, mang đến một giải pháp hiệu quả về mặt chi phí để loại bỏ các hệ thống dựa trên HDD hay kiểu hybrid. Và Thứ ba, công nghệ lưu trữ mạng hiện đại cải thiện hơn nữa khả năng ngăn chặn, phát hiện, xác định các cuộc tấn công mạng vào hệ thống lưu trữ ở môi trường production và cung cấp khả năng phục hồi nhanh chóng từ các bản snapshots hoặc backup bất biến.

Xu hướng lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc:

Xu hướng đầu tiên trong dữ liệu phi cấu trúc là các giải pháp hiện đại cung cấp một nền tảng chung để chạy cả dịch vụ dữ liệu file và object. Xu hướng thứ hai là ứng dụng các giải pháp quản lý lưu trữ dữ liệu để phân loại dữ liệu và tạo metadata tùy biến nhằm hỗ trợ bộ phận CNTT và/hoặc hiểu biết sâu về doanh nghiệp cũng như các kết quả như tối ưu hóa lưu trữ, thực thi vòng đời dữ liệu, giảm rủi ro bảo mật và quy trình xử lý dữ liệu nhanh hơn. Thứ ba, các giải pháp global namespace cung cấp chế độ truy cập chung về tất cả dữ liệu file hoặc object trên các vị trí địa lý, bao gồm cả đám mây và tại biên — thông qua hệ thống lưu trữ tập trung và thiết bị caching ở biên, hoặc với virtual global file system.

Xu hướng lưu trữ block:

Xu hướng đầu tiên trong lưu trữ block là sử dụng NVMe-oF. NVMe-oF mang lại lợi ích về độ trễ ở mức micro giây cho thiết bị lưu trữ ngoài trên mạng TCP/IP chuẩn và các kiến ​​trúc có khả năng mở rộng cao hơn để sử dụng trong các nền tảng hybrid, phân tán. Xu hướng thứ hai là lưu trữ thuần container đang trở thành loại lưu trữ ưa thích để triển khai nền tảng container quy mô lớn bằng cách kết hợp các hoạt động lưu trữ cụ thể của container qua tính năng bảo vệ dữ liệu, quản lý và tích hợp dữ liệu của doanh nghiệp với các công cụ điều phối container như Kubernetes. Thứ ba, các ổ SSD captive giảm tải (offload) chức năng I/O khỏi storage controller để giải phóng tài nguyên nhằm tăng tốc ứng dụng lưu trữ, bao gồm cả việc sử dụng một cách hiệu quả dung lượng lưu trữ flash để giảm tổng chi phí.

Các cấu trúc xu hướng sau đây giải thích cụ thể từng xu hướng đang dẫn đầu, cùng với những tác động của nó và theo sau là các hành động cụ thể mà các nhà lãnh đạo I&O phải thực hiện để đổi mới bằng công nghệ lưu trữ hiện đại.

Một số nền tảng lưu trữ nổi bật hiện nay

– Storage-as-a-Service: Cloudian
– Cyber Storage: Rubrik, Storware
– Single Platform for File & Object Storage: Cloudian
Hybrid Cloud File Data Service: FileCloud
– NVMe Over Fabric: Fungible (hiện đã sát nhập vào Microsoft)
– Container Native Storage: DataCore Bolt

Tất cả các giải pháp trên đang được CSC Distribution phân phối tại thị trường Việt Nam

Các nhóm xu hướng

Nhấp vào liên kết để chuyển đến hồ sơ

Bảng 1 : Các xu hướng hàng đầu của Gartner về lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp năm 2023

Common Unstructured Data Storage Block Storage
Storage-as-a-Service Single Platform for File and Object NVMe Over Fabric
Cyberstorage Hybrid Cloud File Data Services Captive NVMe SSD
QLC All-Flash to Replace Hybrid Storage Data Storage Management Services Container-Native Storage

Nguồn: Gartner (tháng 6 năm 2023)

Xu hướng chung: Lưu trữ dưới dạng dịch vụ

Phân tích của Jeff Vogel

SPA: Đến năm 2028, STaaS dựa trên tiêu dùng sẽ thay thế hơn 35% vốn đầu tư lưu trữ của doanh nghiệp, tăng từ mức dưới 10% vào năm 2023.

Mô tả: Lưu trữ được quản lý dưới dạng dịch vụ (STaaS) là dịch vụ trong đó nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tài trợ và cung cấp, thông qua hình thức thuê bao, cho khách hàng với quyền truy cập vào nền tảng lưu trữ dữ liệu để sử dụng. STaaS là ​​một cách để các doanh nghiệp quản lý dung lượng lưu trữ và tải xử lý mà không phải trả chi phí vốn trả trước cho phần cứng và phần mềm lưu trữ hoặc thời gian của nhân viên. Dịch vụ này có thể được phân phối tại chỗ hoặc đặt trong một nền tảng hybrid từ hạ tầng dành riêng cho một khách hàng hoặc có thể được phân phối từ dịch vụ đám mây dưới dạng dịch vụ chia sẻ được mua theo hợp đồng thuê bao và thanh toán theo license trả cho mỗi lần sử dụng.

Tại sao nó lại là xu hướng: hình thức ‘managed’ STaaS loại bỏ chi phí vốn cho tài sản phải trả trước (capex), cải thiện lợi tức trên tài sản bằng cách tối đa hóa việc sử dụng tài sản một cách linh hoạt theo nhu cầu tải xử lý và đơn giản hóa việc quản lý tổng thể. Nó cũng giảm chi phí sử dụng lưu trữ bằng cách tận dụng khoản đầu tư của nhà cung cấp vào việc tự động hóa, AIOps và các hỗ trợ. Managed STaaS được hỗ trợ bởi phần mềm và/hoặc thiết bị của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, mang lại bộ tính năng, tính sẵn sàng và hiệu suất cho doanh nghiệp — đồng thời cung cấp mô hình tiêu dùng giống các dịch vụ đám mây.

Ý nghĩa: Sẽ loại bỏ chi phí đầu tư lưu trữ, đơn giản hóa quy trình lập ngân sách và tìm nguồn cung ứng, loại bỏ chu kỳ làm mới/gia hạn hạ tầng CNTT và giảm bớt các vấn đề về nhân lực chuyên môn theo từng lĩnh vực bằng cách tăng cường chúng bằng các công cụ quản lý AIOps của nhà cung cấp .

Hành động:

 • Các dịch vụ của nhà cung cấp Canvas STaaS trước chu kỳ làm mới, gia hạn hoặc cập nhật hệ thống lưu trữ tiếp theo để xác định loại nào phù hợp với môi trường của bạn và thay thế hạ tầng workload có vốn đầu tư lớn.

Xu hướng chung: Lưu trữ mạng (cyberstorage)

Phân tích của Julia Palmer

SPA: Đến năm 2028, 100% sản phẩm lưu trữ sẽ bao gồm khả năng lưu trữ mạng tập trung vào phòng thủ chủ động, hơn là khả năng phục hồi sau các sự kiện mạng, từ mức 10% vào đầu năm 2023.

Mô tả: Giải pháp lưu trữ mạng cung cấp các công nghệ chủ động để xác định, bảo vệ, phát hiện, phản hồi và phục hồi khỏi ransomware và các cuộc tấn công mạng khác đối với các giải pháp lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp có cấu trúc và phi cấu trúc.

Tại sao nó lại thịnh hành: Ransomware và các cuộc tấn công mạng khác đã trở thành mối đe dọa đáng kể đối với các doanh nghiệp ở mọi quy mô. Với kho lưu trữ dữ liệu có giá trị của hệ thống lưu trữ doanh nghiệp dành cho khách hàng, các thiết bị lưu trữ đang trở thành mục tiêu hàng đầu cho các cuộc tấn công như vậy. Ransomware hoặc các cuộc tấn công mạng nội bộ đang trở nên phổ biến đến mức các nhà lãnh đạo I&O và chuyên gia lưu trữ buộc phải chịu trách nhiệm về an ninh mạng dữ liệu và áp dụng các phương pháp mới để phòng thủ tích cực. Ban đầu, các nhà quản lý lưu trữ không được trang bị để giải quyết vấn đề bảo mật dữ liệu, nhưng Cybersecurity Framework (CSF) mới do National Institute of Standards and Technology (NIST) tạo ra đã cung cấp cho các tổ chức các hướng dẫn về cách xác định, bảo vệ, phát hiện, phản hồi và khôi phục từ các cuộc tấn công mạng. Vào tháng 10 năm 2020, họ đã phát hành Ấn bản Đặc biệt (SP) 800-209, Nguyên tắc bảo mật cho hạ tầng lưu trữ, trong đó bao gồm các khuyến nghị bảo mật toàn diện cho hạ tầng lưu trữ. Kết quả của việc tăng cường tập trung vào bảo mật lưu trữ đã dẫn đến sự xuất hiện của các sản phẩm lưu trữ mạng mới và dịch vụ dữ liệu bổ sung được thiết kế để xác định, phát hiện, bảo vệ, ứng phó và phục hồi sau các cuộc tấn công của ransomware.

Ý nghĩa: Khả năng phòng thủ trên mạng phải có nhiều lớp và không giới hạn ở việc bảo vệ điểm cuối hoặc khôi phục bản sao lưu. Thậm chí ngày nay, hầu hết các tổ chức đều dựa vào bản sao lưu để phục hồi sau các cuộc tấn công bằng ransomware. Quá trình khôi phục có thể rất chậm, không đáng tin cậy 100% và sẽ không bảo vệ bạn khỏi bị tống tiền, lấy cắp dữ liệu hoặc các cuộc tấn công sâu hơn. Phương pháp phòng thủ tích cực mới phải bao gồm khả năng lưu trữ dữ liệu trên mạng để xác định, bảo vệ, phát hiện, phản hồi và phục hồi một cách hiệu quả khỏi mọi sự kiện hoặc sự bất thường trên mạng trên các thiết bị chịu trách nhiệm về dịch vụ và lưu trữ dữ liệu. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ lớn đều đang tích cực nghiên cứu các khả năng lưu trữ mạng, có thể được tích hợp trong hệ thống lưu trữ hoặc được kích hoạt dưới dạng một sản phẩm riêng biệt. Ngoài ra, hầu hết các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang phát hành các sản phẩm có thể hỗ trợ các giải pháp không đồng nhất để bảo vệ dữ liệu ở các loại block, file và object của doanh nghiệp.

Hành động:

 • Các nhà quản lý I&O phải đánh giá các giải pháp lưu trữ mạng như một cơ chế bảo vệ chủ động mới để bảo vệ dữ liệu quan trọng nhất của họ. Việc đánh giá lại vấn đề an ninh mạng của hệ thống lưu trữ phải tập trung vào các tính năng nâng cao trong việc nhận dạng (chẳng hạn như kiểm tra lỗ hổng), bảo vệ (chẳng hạn như kiến ​​trúc và ghi nhật ký zero-trust), phát hiện (chẳng hạn như IO bất thường và phát hiện dữ liệu), phản hồi (chẳng hạn như cảnh báo và ngăn chặn) và khôi phục (chẳng hạn như phân tích điều tra và phục hồi thông minh) của cybersecurity framework.

Xu hướng chung: QLC All-Flash thay thế lưu trữ hybrid

Phân tích của Jeff Vogel

SPA: Đến năm 2027, các doanh nghiệp sẽ sử dụng QLC trong 25% phương tiện flash SSD của họ, tăng từ mức 5% vào cuối năm 2022.

Mô tả: Mảng lưu trữ dựa trên QLC, được tăng cường bằng ASIC hỗ trợ phần mềm hoặc FPGA logic (để khắc phục các giới hạn về vòng đời, nâng cao độ bền và cải thiện hiệu suất), hiện được triển khai cho các ứng dụng lưu trữ block cho mục đích chung. Chúng cũng được triển khai cho các ứng dụng sao lưu và khắc phục sau thảm họa trong đó hiệu suất không quan trọng bằng việc thay thế mảng thiết bị lưu trữ TLC. Mảng lưu trữ dựa trên QLC ngày càng được tận dụng thay cho mảng ổ đĩa HDD cho các ứng dụng file và object như phân tích, sao lưu và khắc phục thảm họa trong đó mức giá flash chênh lệch so với mảng hybrid có thể được tác động vì lý do hiệu suất và tính đơn giản. Mảng dựa trên QLC đang ngày càng trở nên phổ biến đối với các ứng dụng mật độ cao và nhiều petabytes.

Tại sao lại là xu hướng: Để tận dụng lợi thế của phương tiện flash có chi phí thấp hơn nhằm sử dụng cho nhiều ứng dụng hơn, các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đang sử dụng phần mềm và logic tùy chỉnh để khắc phục các hạn chế của phương tiện QLC. Lợi thế chi phí của QLC so với mảng dựa trên TLC, cùng với độ bền và hiệu suất được nâng cao, mang lại cho doanh nghiệp đủ lợi ích lâu dài (ví dụ: khôi phục nhanh chóng dữ liệu sao lưu trong tình huống khôi phục sự kiện ransomware).

Ý nghĩa: Mảng được trang bị QLC có khả năng thay thế tỷ lệ mảng flash dựa trên TLC và mảng hybrid HDD ngày càng tăng do sự phát triển của dữ liệu phi cấu trúc thúc đẩy nhu cầu về ổ SSD mật độ cao hơn. Tác động thực sự đối với chi phí mảng hybrid HDD truyền thống là giảm thị phần, trong khi tốc độ tăng trưởng đối với dữ liệu phi cấu trúc đang tăng tốc. Hiệu ứng này sẽ làm giảm giá bán trung bình của mảng lưu trữ block có mục đích chung, đồng thời nâng cao giá bán trung bình của mảng lưu trữ object.

Hành động:

 • Khách hàng nên đánh giá lại môi trường hạ tầng ứng dụng của mình dựa trên nhu cầu về ứng dụng và tải xử lý, đồng thời xác định lợi thế tổng thể về giá và hiệu suất khi sử dụng bộ lưu trữ dựa trên QLC so với bộ lưu trữ dựa trên hybrid HDD và TLC.

Xu hướng lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc: Nền tảng duy nhất cho file và object

Phân tích của Chandra Mukhyala

SPA: Đến năm 2028, 70% dữ liệu file và object sẽ được triển khai trên nền tảng lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc hợp nhất, tăng từ 35% vào đầu năm 2023.

Mô tả: Nền tảng lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc hiện đại có thể hỗ trợ cả tải xử lý file và object từ một nền tảng duy nhất bằng cách sử dụng kho lưu trữ dạng key-value chung và các dịch vụ file và object đang chạy cung cấp quyền truy cập đọc và ghi đa giao thức qua các giao thức NFS, SMB và S3. Lớp lưu trữ, dịch vụ dữ liệu và lớp truy cập giao thức đều được tích hợp chặt chẽ và có thể mở rộng mà không yêu cầu bất kỳ gateway bên ngoài hoặc sản phẩm của bên thứ ba nào.

Tại sao lại là xu hướng: Các workflow của ứng dụng hiện đại tiếp nhận, xử lý, phân tích, chia sẻ và lưu giữ dữ liệu qua nhiều giao thức và dựa vào cả dịch vụ file và dịch vụ object. Các tổ chức là người dùng cuối gặp khó khăn trong việc phân tách tải xử lý thành các kho lưu trữ chỉ dành cho file hoặc chỉ dành cho object. Một nền tảng duy nhất cho dữ liệu file và object cho phép hợp nhất tất cả tải xử lý dữ liệu phi cấu trúc — điều này không chỉ đơn giản hóa các hoạt động lưu trữ mà còn cả các hoạt động tìm nguồn cung ứng lưu trữ.

Ý nghĩa:

Các nền tảng hợp nhất và duy nhất cho dữ liệu file và object sẽ tăng tốc quy trình làm việc của ứng dụng hiện đại. Tốc độ xảy ra khi các ứng dụng có thể tự do truy cập dữ liệu trong bất kỳ giao thức nào, loại bỏ nhu cầu sao chép dữ liệu. Các nhà lãnh đạo I&O cũng sẽ có thể loại bỏ các sản phẩm lưu trữ riêng biệt hoặc chuyên dụng chỉ cung cấp lưu trữ object hoặc file ngoại trừ các ứng dụng thích hợp. Với các sản phẩm thế hệ trước, hoạt động tìm nguồn cung ứng được tách biệt đối với các sản phẩm lưu trữ file và object. Nền tảng lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc thống nhất và duy nhất hiện đại đơn giản hóa việc đó thành một hoạt động tìm nguồn cung ứng duy nhất.

Hành động:

 • Xác định các NAS, file server và bộ lưu trữ object độc lập đang vận hành production và lập danh sách yêu cầu cho một nền tảng hợp nhất.
 • Xác định các giải pháp cho nền tảng duy nhất được xây dựng trên kho lưu trữ dữ liệu chung cho tất cả dữ liệu phi cấu trúc và cho phép truy cập đa giao thức mà không phụ thuộc vào các gateway bên ngoài.
 • Ưu tiên các giải pháp có thể được triển khai ở mọi nơi: tại chỗ, dịch vụ đám mây hoặc ở biên.
 • Chọn giải pháp có bộ tính năng doanh nghiệp và API cần thiết cho tải xử lý dữ liệu phi cấu trúc.

Xu hướng lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc: Dịch vụ dữ liệu file qua đám mây kết hợp – Hybrid Cloud File Data Services

Phân tích của Chandra Mukhyala

SPA: Đến năm 2027, 60% lãnh đạo I&O sẽ triển khai Hybrid Cloud File Data Services, tăng từ 20% vào đầu năm 2023.

Mô tả: Hybrid Cloud File Data Services cung cấp quyền truy cập dữ liệu và quản lý dữ liệu trên các vị trí dữ liệu trung tâm, đám mây và biên thông qua một không gian tên toàn cục (global namespace) duy nhất.

Tại sao lại là xu hướng: Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tạo, nhập và truy cập dữ liệu ở các vị trí biên, nhà máy, văn phòng chi nhánh và địa điểm bán lẻ. Các dịch vụ dữ liệu để phân tích hoặc nâng cao dữ liệu thường có trên dịch vụ đám mây, nhưng những người cộng tác trên dữ liệu lại trải rộng trên nhiều vị trí địa lý, làm tăng nhu cầu về một không gian tên toàn cục duy nhất.

Ý nghĩa: Các dịch vụ file đám mây hỗn hợp sẽ loại bỏ nhu cầu sao chép dữ liệu đến một số vị trí để thao tác, nâng cao dữ liệu hoặc đơn giản là cung cấp quyền truy cập cho người dùng cộng tác trên dữ liệu. Điều này sẽ hợp nhất dữ liệu phi cấu trúc thành một bản sao duy nhất, cho phép quản lý tập trung xung quanh việc bảo vệ và bảo mật dữ liệu cơ bản, từ đó đơn giản hóa các hoạt động đồng thời hợp nhất các ứng dụng.

Hành động:

 • Quyết định xem bạn muốn giữ bộ lưu trữ hiện có ở nhiều vị trí khác nhau trong khi vẫn có quyền truy cập toàn cục hay bạn muốn bộ lưu trữ tập trung có quyền truy cập ở mọi nơi.
 • Đầu tư vào các giải pháp hybrid cloud file để truy cập dữ liệu phi cấu trúc trên các vị trí biên, đám mây và tại chỗ từ một không gian tên toàn cục duy nhất.

Xu hướng lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc: Dịch vụ quản lý lưu trữ dữ liệu

Phân tích của Chandra Mukhyala

SPA: Đến năm 2027, ít nhất 40% tổ chức sẽ triển khai các giải pháp quản lý lưu trữ dữ liệu để phân loại, nắm bắt chuyên sâu và tối ưu hóa, tăng từ 15% vào đầu năm 2023.

Mô tả: Dịch vụ quản lý lưu trữ dữ liệu (DSMS) phân loại dữ liệu dựa trên metadata đính kèm và tùy chọn phân tích file hoặc nội dung đối tượng để xác định thông tin hoặc mẫu hình cụ thể . Việc phân loại dữ liệu giúp cải thiện kết quả kinh doanh và hoạt động CNTT chẳng hạn như tối ưu hóa lưu trữ, thực thi vòng đời dữ liệu, giảm rủi ro bảo mật và quy trình làm việc dữ liệu nhanh hơn. Các giải pháp phân loại dữ liệu và nắm bắt chi tiết thường không phụ thuộc vào lưu trữ của nhà cung cấp và hoạt động trên mọi dữ liệu có thể được truy cập qua các giao thức truy cập file hoặc object như NFS, SMB hoặc S3 . Điều này bao gồm dữ liệu trong các dịch vụ SaaS như Box, Dropbox, Google và Microsoft 365. Các giải pháp có thể là các dịch vụ dựa trên SaaS hoặc phần mềm tại chỗ có thể chạy trên bất kỳ máy chủ hoặc trình ảo hóa nào. Bản thân dữ liệu cơ bản có thể được đặt tại chỗ hoặc trên dịch vụ đám mây.

Tại sao lại là xu hướng : Các nhà quản lý I&O ngày càng quan tâm đến việc hiểu và quản lý hiệu quả tất cả dữ liệu mà tổ chức lưu trữ trên các vị trí tại chỗ, đám mây và biên. Không làm gì sẽ gây ra quá nhiều rủi ro xung quanh vấn đề bảo mật và tuân thủ quy định. Với tổng lượng dữ liệu phi cấu trúc dự kiến ​​sẽ tăng gấp ba lần trong 5 năm tới, các nhà quản lý I&O đang tìm kiếm giải pháp để giải quyết chi phí lưu trữ. Ngoài ra, họ cần các giải pháp để đảm bảo bảo vệ và quản lý vòng đời của dữ liệu, đồng thời giúp dữ liệu hoạt động hiệu quả hơn nhằm mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn. Đây là một vấn đề phức tạp so với các nhiệm vụ lưu trữ cốt lõi là bổ sung thêm dung lượng, hiệu suất hoặc khả năng bảo vệ, vốn là những vấn đề cần có các giải pháp được hiểu rõ.

Ý nghĩa:

Các kết quả điển hình bao gồm tối ưu hóa chi phí để điều chỉnh chi phí lưu trữ phù hợp với giá trị của dữ liệu; quản trị dữ liệu để đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được áp dụng các chính sách bảo vệ và lưu giữ phù hợp; bảo mật dữ liệu để cho phép cấp quyền và kiểm soát cấp độ truy cập phù hợp; và quy trình phân tích nâng cao tận dụng khả năng phân loại dữ liệu và gắn thẻ tùy chọn cho dữ liệu bằng metadata tùy biến.

Hành động:

 • Tạo bản kiểm kê tất cả các nguồn dữ liệu phi cấu trúc trong toàn tổ chức, cho dù là ở tại chỗ, trên dịch vụ đám mây hay trong văn phòng đám mây như OneDrive, Dropbox và Box.
 • Làm việc với doanh nghiệp để hiểu cách xác định dữ liệu nhạy cảm và cách quản lý vòng đời của dữ liệu đó, chẳng hạn như vị trí lưu trữ và chính sách lưu giữ.
 • Các chính sách lưu giữ phải được hiện đại hóa hoặc cập nhật để giải quyết nhiều nguồn thông tin đang được sử dụng và để tạo ra các kết quả cụ thể có thể hành động có thể được thực thi bằng các giải pháp DSMS.
 • Tạo danh sách các câu hỏi phải được trả lời, bao gồm cả từ doanh nghiệp, để hiểu tất cả dữ liệu mà tổ chức lưu trữ.
 • Làm việc với nhóm phân tích để tăng tốc quy trình làm việc bằng cách tận dụng metadata tiêu chuẩn hoặc tích hợp metadata tùy chỉnh vào dữ liệu.

Xu hướng lưu trữ khối: NVMe Over Fabric

Phân tích của Jeff Vogel

SPA: Đến năm 2027, 25% tổ chức doanh nghiệp sẽ triển khai NVMe-oF làm giao thức mạng lưu trữ, tăng từ mức dưới 10% vào giữa năm 2023.

Mô tả: Nonvolatile memory express over fabrics (NVMe-oF) là một giao thức mạng tận dụng các tính năng truy cập song song và độ trễ thấp của các thiết bị NVMe Peripheral Component Interconnect Express (PCIe). NVMe-oF chuyển lệnh NVMe tới các hệ thống con từ xa. Thông số kỹ thuật xác định giao tiếp của giao thức và được thiết kế để hoạt động với công nghệ mạng hiệu suất cao — bao gồm Remote Direct Memory Access (RDMA) qua FC, InfiniBand hoặc Ethernet với RoCE v2, iWARP hoặc TCP. Điều này cho phép phía front-end giao tiếp với các hệ thống lưu trữ, mở rộng quy mô ra số lượng lớn thiết bị NVMe và mở rộng khoảng cách trong trung tâm dữ liệu mà qua đó các hệ thống con được hỗ trợ NVMe có thể truy cập được. NVMe-oF cải thiện đáng kể độ trễ của mạng trung tâm dữ liệu.

Tại sao lại là xu hướng: Các dịch vụ NVMe-oF giải quyết các ứng dụng trong đó yêu cầu ứng dụng có độ trễ thấp là rất quan trọng khi kết hợp với ổ NVMe. Mặc dù nó yêu cầu thay đổi và nâng cấp hạ tầng, nhưng những lợi ích rõ ràng mà các công nghệ này có thể mang lại là thu hút nhu cầu về hiệu suất cao và việc sử dụng các kiến ​​trúc có thể mở rộng có thể tận dụng các khả năng kết nối mạng cơ bản kết hợp với phương tiện flash NVMe. Giao thức NVMe-oF cung cấp kiến ​​trúc giúp mở rộng và nâng cao khả năng lưu trữ trong nền tảng chia tách và phân tán.

Ý nghĩa: Giao thức NVMe-oF tăng tốc việc áp dụng các kiến ​​trúc lưu trữ thế hệ tiếp theo, chẳng hạn như máy chủ lưu trữ chia tách để mở rộng dung lượng và năng lực xử lý một cách độc lập, sử dụng bộ lưu trữ được xác định bằng phần mềm cũng như hạ tầng siêu hội tụ và composable. Trong số các tùy chọn NVMe-oF, NVMe-TCP có nhiều lợi ích nhất khi sử dụng tại chỗ, nơi chi phí và tính đơn giản của Ethernet có thể cạnh tranh với cả yêu cầu băng thông SAN của kênh FC cấp thấp và iSCSI ở mức bằng hoặc dưới 16Gbps. Hơn nữa, NVMe-oF có thể mở rộng quy mô lên mức công suất cao với các tính năng có tính sẵn sàng cao và được quản lý từ một vị trí trung tâm, phục vụ cùng lúc nhiều khách hàng.

Hành động: Xác định tải xử lý trong đó khả năng mở rộng và hiệu suất của các giải pháp dựa trên NVMe và NVMe-oF phù hợp với chi phí cao của việc triển khai đó. Nhắm mục tiêu sử dụng nó cho các ứng dụng hiệu suất cao như AI/ML, HPC, in-memory database, xử lý giao dịch hoặc thay thế cho các môi trường iSCSI nơi STaaS được quản lý có thể được sử dụng. Xác định nền tảng lưu trữ tiềm năng, NICs, HBAs và nhà cung cấp thiết bị mạng để xác thực khả năng kết hợp và liệu rằng các tài liệu tham khảo đã có sẵn.

Xu hướng lưu trữ block: Captive NVMe SSD

Phân tích của Jeff Vogel

SPA: Đến năm 2026, Captive NVMe SSD sẽ thay thế hơn 30% công suất được triển khai tại chỗ, tăng từ mức dưới 5% vào giữa năm 2023.

Mô tả: Ổ Captive NVMe SSD tích hợp nhân xử lý để tăng đáng kể khả năng tính toán tích hợp nhằm xử lý các chức năng I/O ở cấp độ ổ đĩa. Ổ Captive NVMe đang ngày càng thay thế ổ SSD tiêu chuẩn như một cách để cung cấp cho khách hàng khả năng ở cấp độ hệ thống lưu trữ nhằm cải thiện khả năng ứng dụng trên nhiều lợi ích của hệ thống lưu trữ. Các nhà cung cấp ổ Captive NVMe SSD thiết kế và xây dựng mảng lưu trữ của họ từ NAND trở lên, cùng với phần mềm để tối ưu hóa môi trường lưu trữ. Chức năng chính của ổ Captive NVMe SSD là giảm tải I/O từ CPU của storage controller.

Tại sao lại là xu hướng: Lưu trữ ngày càng được coi là đòn bẩy chiến lược để giải quyết và kích hoạt các tính năng quan trọng của hệ thống lưu trữ. Ổ đĩa Captive NVMe SSD tận dụng khả năng của nhà cung cấp trong việc mua sắm và tích hợp khả năng tính toán cũng như phân tích để tăng cường tính thông minh tương đối cần thiết nhằm tối ưu hóa ổ đĩa trên nhiều yếu tố vận hành quan trọng. Những cải tiến trong tương lai giúp giảm đáng kể chi phí hỗ trợ và quản trị phần cứng, đồng thời tăng cường quản lý dữ liệu thông qua việc sử dụng các tính năng AIOps nâng cao kết hợp với tính thông minh của ổ đĩa. Ổ Captive NVMe SSD mở đường cho các kiến ​​trúc hệ thống lưu trữ có khả năng mở rộng và hiệu quả hơn, chẳng hạn như tính toán-lưu trữ phân tách được xác định bằng phần mềm, dẫn đến việc áp dụng NVMe-TCP.

Ý nghĩa: Việc sử dụng ổ Captive NVMe SSD mang lại vô số lợi ích tiềm năng, từ hoạt động lưu trữ nâng cao và tiết kiệm chi phí cho đến môi trường dịch vụ lưu trữ dữ liệu thông minh và linh hoạt hơn trên mạng. Phương pháp tiếp cận ổ đĩa NVMe dành riêng cho nhà cung cấp đòi hỏi chuyên môn mua sắm và kỹ thuật nội bộ sâu rộng và tốn kém, phải được tận dụng trong toàn bộ danh mục đầu tư. Việc tiếp cận chiến lược vào công nghệ NAND thế hệ tiếp theo và quy mô đủ lớn là bắt buộc để cạnh tranh hiệu quả với các nhà cung cấp NAND/SSD tích hợp theo chiều dọc. Nhược điểm của ổ Captive NVMe SSD bao gồm rủi ro cao liên quan đến nguồn cung cấp duy nhất, bao gồm cả chi phí chuyển đổi và sẵn sàng ở cấp hệ thống lưu trữ trong trường hợp nguồn cung thay đổi.

Ổ Captive NVMe SSD sử dụng logic đặc biệt và thuật toán AI/ML tinh vi mang lại những lợi ích sau:

 • Lợi thế về chi phí khi sử dụng flash NAND chi phí thấp, chẳng hạn như QLC
 • Mật độ ổ SSD ở mức cao hơn ổ SSD tiêu chuẩn
 • Khả năng tính toán bổ sung để mang lại tính năng và hiệu suất ổ SSD cao hơn
 • Khả năng tính toán như nén và chống trùng lặp hiệu quả
 • Quản lý flash chi tiết để nâng cao độ bền và cải thiện khả năng phục hồi với việc hạn chế over-provisioning
 • Kiến trúc lưu trữ block mở rộng quy mô hiệu quả và linh hoạt hơn
 • Các tính năng phục hồi qua mạng nâng cao như lọc, tìm kiếm và quét ở cấp độ phương tiện
 • Thống kê thời gian thực về những thay đổi entropy (bảo mật được cải thiện) của dữ liệu được lưu trữ trên chính ổ đĩa
 • Cải thiện khả năng bảo mật đầu cuối nhận biết ứng dụng NVMe
 • Cải thiện việc sử dụng năng lượng để bù đắp lượng khí thải CO2 cũng như các tính năng làm mát và năng lượng thông minh

Hành động – Khách hàng nên:

 • Đánh giá vai trò của các ổ Captive NVMe SSD trong hệ thống lưu trữ và xác định xem những lợi ích đó có quan trọng hay thiết yếu đối với quá trình lựa chọn nhà cung cấp tổng thể hay không.
 • Hãy áp dụng cách tiếp cận chủ động trong việc đánh giá cách mỗi nhà cung cấp giải quyết các yêu cầu về SSD NVMe mang tính chiến thuật và chiến lược, cũng như cách các chiến lược của nhà cung cấp đó giải quyết các xu hướng hệ thống lưu trữ trong tương lai.
 • Thực hiện thẩm định chi tiết về các yếu tố rủi ro và phụ thuộc có thể có tác động tiêu cực đến nguồn cung ứng và các yêu cầu cung cấp liên tục đối với nhu cầu hạ tầng ứng dụng quan trọng.
 • Hỏi xem liệu nhà cung cấp Captive NVMe SSD có tầm nhìn và cam kết nhiều năm đối với lộ trình cũng như đội ngũ mua sắm mạnh hay không.

Xu hướng lưu trữ block: Lưu trữ thuần container

Phân tích của Julia Palmer

SPA: Đến năm 2027, 80% hoạt động triển khai Kubernetes sẽ yêu cầu các tính năng nâng cao để lưu trữ container liên tục so với 30% vào đầu năm 2023 .

Mô tả: Bộ lưu trữ thuần container được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ tải xử lý container và tập trung vào việc giải quyết các nhu cầu về quy mô, mức độ chi tiết và hiệu suất riêng biệt của kiến trúc cloud-native, đồng thời cung cấp khả năng tích hợp sâu với hệ thống quản lý container Kubernetes. Bộ lưu trữ thuần container được thiết kế để phù hợp với các nguyên tắc kiến ​​trúc microservices và tuân thủ các yêu cầu của dịch vụ dữ liệu thuần đám mây.

Tại sao lại là xu hướng: Khi việc áp dụng Kubernetes và container ngày càng phát triển, các nhà lãnh đạo I&O đang bày tỏ sự quan tâm đến các dịch vụ dữ liệu thuần container hỗ trợ các ứng dụng có trạng thái yêu cầu dịch vụ dữ liệu thuần container liên tục. Dịch vụ dữ liệu dành cho container thường được tích hợp khi triển khai trên dịch vụ đám mây hoặc là một phần của nền tảng dưới dạng dịch vụ. Tuy nhiên, khi triển khai tại chỗ, nhóm I&O phải tìm ra cách thiết kế và triển khai các dịch vụ lưu trữ linh hoạt, nhanh nhẹn, có thể mở rộng và linh hoạt cho các yêu cầu riêng của ứng dụng thuần container.

Ý nghĩa: Trong khi các container được xây dựng cho tính ngắn hạn (stateless), số lượng triển khai yêu cầu dữ liệu liên tục cho các ứng dụng stateless đang tăng lên. Điểm khởi đầu tốt cho việc triển khai Kubernetes ban đầu là các phương pháp lưu trữ truyền thống, trong đó Container Storage Interface (CSI) đang trừu tượng hóa nền tảng lưu trữ cơ bản. Tuy nhiên, các nền tảng lưu trữ cũ có thể không thể giải quyết đầy đủ tất cả các yêu cầu của nền tảng ứng dụng dựa trên container. Phương pháp lưu trữ thuần container được thiết kế để phù hợp với các nguyên tắc kiến ​​trúc microservices và tuân thủ các yêu cầu của dịch vụ dữ liệu thuần đám mây.

Hành động: Thay đổi lựa chọn giải pháp lưu trữ truyền thống của bạn để tuân thủ các yêu cầu của dịch vụ dữ liệu thuần đám mây trong khi chọn giải pháp lưu trữ để triển khai Kubernetes. Các yêu cầu hàng đầu là:

 • Được xác định bằng phần mềm và không ràng buộc phần cứng
 • Có thể lập trình để được quản lý dưới dạng hạ tầng dưới dạng dòng lệnh (Infrastructure-as-Code), được điều khiển bởi API và cho phép các dịch vụ dữ liệu chi tiết và nâng cao
 • Dựa trên kiến ​​trúc phân tán có thể được triển khai ở mọi quy mô
 • Có thể tương tác, được chứng nhận và tích hợp đầy đủ với nhiều bản phân phối Kubernetes
 • Tuân theo mô hình cấp phép đơn giản và có thể dự đoán được trên nhiều môi trường

Bằng chứng

Đưa ra các câu hỏi với khách hàng là người dùng cuối để mô tả những thách thức về lưu trữ và kết quả mong muốn của họ.

Đặt câu hỏi với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ để xem xét kế hoạch sản phẩm.

Yêu cầu bảng tóm tắt với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ về khả năng cung cấp hiện tại của họ.