5 lợi ích của việc lưu trữ trên đám mây trong các ứng dụng AI

Các mô hình đào tạo AI đặt ra các yêu cầu mới trên nền tảng lưu trữ dữ liệu. Quy mô của các dự án AI có thể nhanh chóng đòi hỏi việc mở rộng, nghĩa là cơ sở hạ tầng cũng phải mở rộng quy mô nhanh chóng và không bị gián đoạn. Hơn nữa, dữ liệu của quá trình đào tạo hoặc suy luận có thể tồn tại trong nhiều năm, vì vậy các quyết định về cơ sở hạ tầng có thể mang ý nghĩa lâu dài. Hãy cân nhắc các yêu cầu của bạn sớm trong quá trình này và bạn sẽ ở trạng thái thuận lợi cho việc phát triển về sau.

Dưới đây là năm lý do tại sao Cloudian là lựa chọn lưu trữ lý tưởng cho các ứng dụng AI:

1) Khả năng mở rộng theo module

Nền tảng của AI là dữ liệu. Cloudian HyperStore cung cấp cơ sở hạ tầng lưu trữ đối tượng và tệp có thể mở rộng quy mô, cho phép các công ty, tổ chức dễ dàng đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng gia tăng cho các ứng dụng AI. Nó có thể xử lý hàng exabyte dữ liệu, cung cấp khả năng mở rộng cần thiết để lưu trữ và xử lý lượng dữ liệu khổng lồ do tải xử lý AI (AI workload) tạo ra.

2) Khả năng tương thích với các AI Frameworks

Cloudian HyperStore tương thích với các framework học máy phổ biến như TensorFlow, PyTorch và Spark ML. Các framework này được thiết kế để đào tạo song song từ lưu trữ đối tượng, tối ưu hóa tải xử lý AI và cải thiện hiệu suất. Với Cloudian HyperStore, các tổ chức có thể tận dụng tối đa sức mạnh của GPU mà không bị giới hạn dung lượng lưu trữ, tối đa hóa việc sử dụng các tài nguyên có giá trị.

3) Tích hợp liền mạch

Cloudian HyperStore tích hợp liền mạch với các thành phần khác nhau của hệ thống AI để hoạt động như một kho lưu trữ tính năng, hỗ trợ đăng ký và khám phá các tính năng được quản lý. Nó cũng cung cấp cơ sở hạ tầng dữ liệu có thể mở rộng cho các cơ sở dữ liệu vectơ như Milvus, cho phép các chức năng phân tích và tìm kiếm nâng cao. Hơn nữa, nó hỗ trợ lưu trữ các mô hình máy học, đảm bảo khả năng tái tạo, quản trị và phục vụ an toàn.

4) Bảo vệ dữ liệu linh hoạt

Dữ liệu thô là tài sản AI quan trọng không dễ thay thế. Cloudian bảo vệ dữ liệu đó bằng các tính năng chịu lỗi như data replication, và erasure coding. Ngoài ra, bảo mật dữ liệu cấp độ quân sự và tính bất biến của dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn và độ bền của tài sản dữ liệu.

5) Quản lý dữ liệu hiệu quả

Quản lý dữ liệu hiệu quả là điều rất quan trọng để có được các ứng dụng AI thành công và Cloudian HyperStore vượt trội trong lĩnh vực này. Nó cung cấp metadata cho object phong phú, object versioning và object tagging, cho phép các tổ chức sắp xếp và lập danh mục dữ liệu của họ một cách hiệu quả. Tính năng đa bên thuê (multi tenancy) tạo điều kiện cộng tác giữa nhiều nhà khoa học dữ liệu hoặc nhóm làm việc với cùng một dữ liệu, tăng tốc quy trình công việc AI.

Những lợi ích này làm cho Cloudian HyperStore trở thành nơi lưu trữ lý tưởng cho các ứng dụng AI, cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu linh hoạt và có thể mở rộng, quản lý dữ liệu hiệu quả, tích hợp liền mạch với các thành phần AI và khả năng tương thích với các framework AI hàng đầu.

Tìm hiểu thêm về giải pháp lưu trữ đối tượng của Cloudian.