5 lợi ích lưu trữ của Cloudian trong các ứng dụng cho AI

Các mô hình đào tạo AI đặt ra yêu cầu mới trên nền tảng lưu trữ dữ liệu. Quy mô của các dự án AI có thể mở rộng nhanh chóng, nghĩa là hạ tầng cũng phải được nới rộng nhanh và không bị gián đoạn. Hơn nữa, dữ liệu đào tạo hoặc suy luận có thể tồn tại trong nhiều năm, vì vậy các quyết định về hạ tầng có thể có ý nghĩa lâu dài. Hãy sớm xem xét các yêu cầu của bạn trong quá trình này và bạn sẽ có vị thế tốt để phát triển.

Dưới đây là năm lý do tại sao Cloudian là lựa chọn lưu trữ lý tưởng cho các ứng dụng AI:

1) Khả năng mở rộng theo mô-đun

Nền tảng của AI là dữ liệu. Cloudian HyperStore cung cấp hạ tầng lưu trữ đối tượng và file có thể mở rộng, cho phép các tổ chức dễ dàng đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng cho các ứng dụng AI. Nó có thể xử lý hàng exabyte dữ liệu, cung cấp khả năng mở rộng cần thiết để lưu trữ và xử lý lượng lớn dữ liệu do tải xử lý AI tạo ra

2) Khả năng tương thích với các framework AI

Cloudian HyperStore tương thích với các framework machine learning phổ biến như TensorFlow, PyTorch và Spark ML. Các khung này được thiết kế để đào tạo song song từ lưu trữ đối tượng, tối ưu hóa tải xử lý AI và cải thiện hiệu suất. Với Cloudian HyperStore, các tổ chức có thể tận dụng tối đa sức mạnh của GPU mà không bị giới hạn về bộ nhớ, tối đa hóa việc sử dụng các tài nguyên có giá trị.

3) Tích hợp liền mạch

Cloudian HyperStore tích hợp liền mạch với nhiều thành phần khác nhau của hệ thống AI để hoạt động như một cửa hàng tính năng, hỗ trợ đăng ký và khám phá các tính năng được quản lý. Nó cũng cung cấp hạ tầng dữ liệu có thể mở rộng cho cơ sở dữ liệu vectơ như Milvus, cho phép các chức năng phân tích và tìm kiếm nâng cao. Hơn nữa, nó hỗ trợ lưu trữ các mô hình học máy, đảm bảo khả năng tái tạo, quản trị và phục vụ an toàn.

4) Bảo vệ dữ liệu linh hoạt

Dữ liệu thô là tài sản AI quan trọng không dễ thay thế. Cloudian bảo vệ dữ liệu đó bằng các tính năng chịu lỗi như sao chép dữ liệu và mã hóa xóa. Ngoài ra, bảo mật dữ liệu cấp quân sự và tính bất biến của dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn và độ bền của tài sản dữ liệu.

5) Quản lý dữ liệu hiệu quả

Quản lý dữ liệu hiệu quả là yếu tố quan trọng để ứng dụng AI thành công và Cloudian HyperStore vượt trội trong lĩnh vực này. Nó cung cấp object metadata phong phú, quản lý phiên bản và object tagging, cho phép các tổ chức sắp xếp và lập danh mục dữ liệu của họ một cách hiệu quả. Tính năng đa bên thuê tạo điều kiện cộng tác giữa nhiều nhà khoa học dữ liệu hoặc các nhóm làm việc với cùng một dữ liệu, đẩy nhanh quy trình làm việc AI.

Những lợi ích này giúp Cloudian HyperStore trở thành bộ lưu trữ lý tưởng cho các ứng dụng AI, cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu linh hoạt và có thể mở rộng, quản lý dữ liệu hiệu quả, tích hợp liền mạch với các thành phần AI và khả năng tương thích với các khung AI hàng đầu.