Gartner tiết lộ những xu hướng lưu trữ hot nhất trong năm 2023

Gartner cho rằng các xu hướng lưu trữ doanh nghiệp hàng đầu cho năm 2023 bao gồm các mô hình vận hành đám mây, công nghệ SSD mới, bảo mật mạng chống lại ransomware và sử dụng tốt hơn dữ liệu phi cấu trúc để có được thông tin phân tích chuyên sâu.

Các nhà phân tích của Gartner bắt đầu với một loạt các giả định về hoạch định chiến lược, sau đó đưa ra 9 xu hướng hàng đầu theo ba nhóm khác nhau:

Mỗi xu hướng được xác định bởi một giả định lập kế hoạch chiến lược (SPA), chẳng hạn như “Đến năm 2028, STaaS dựa trên tiêu dùng sẽ thay thế hơn 35% ngân sách đầu tư (capex) lưu trữ của doanh nghiệp, tăng từ mức dưới 10% vào năm 2023”.

Sau đó, Gartner đổi tên ba tiêu đề từ trái sang phải thành Lưu trữ dữ liệu chung, Lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc và Lưu trữ khối, và yêu cầu một nhà phân tích thảo luận về từng chủ đề trong số chín chủ đề xu hướng.

Storage-as-a-Service – Dịch vụ STaaS được quản lý được hỗ trợ bởi phần mềm và/hoặc thiết bị của nhà cung cấp lưu trữ, mang lại bộ tính năng, tính khả dụng và hiệu suất cho doanh nghiệp, đồng thời cung cấp mô hình tiêu dùng giống như đám mây.

Lưu trữ trên mạng – Đến năm 2028, 100% sản phẩm lưu trữ sẽ bao gồm khả năng lưu trữ trên mạng tập trung vào khả năng phòng thủ chủ động thay vì chỉ phục hồi sau các sự kiện mạng, từ mức 10% vào đầu năm 2023. Hầu hết các nhà cung cấp lưu trữ lớn đều đang tích cực phát triển khả năng lưu trữ trên mạng, có thể được bao gồm trong hệ thống lưu trữ hoặc được kích hoạt như một sản phẩm riêng biệt. Các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang phát hành các sản phẩm hỗ trợ các khả năng đa dạng để bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp với block, file và object storage.

QLC Flash – Đến năm 2027, các doanh nghiệp sẽ sử dụng QLC trong 25% phương tiện flash SSD của họ, tăng từ 5% vào cuối năm 2022. Lợi thế về chi phí của QLC so với các mảng Triple-level Cell ( TLC ), cùng với độ bền và hiệu suất được nâng cao, cung cấp cho doanh nghiệp đầy đủ lợi ích lâu dài (ví dụ: khôi phục nhanh chóng dữ liệu sao lưu trong trường hợp cần khôi phục sau sự cố ransomware).

Nền tảng lưu trữ file và object hợp nhất – Đến năm 2028, 70% dữ liệu file và object sẽ được triển khai trên nền tảng lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc hợp nhất, tăng từ 35% vào đầu năm 2023. Một nền tảng duy nhất cho dữ liệu file và object cho phép hợp nhất tất cả các tải xử lý dữ liệu phi cấu trúc, không chỉ là việc đơn giản hóa hoạt động lưu trữ mà còn cả hoạt động tìm nguồn cung ứng lưu trữ.

Dịch vụ quản lý lưu trữ dữ liệu – Đến năm 2027, ít nhất 40% tổ chức sẽ triển khai các giải pháp quản lý lưu trữ dữ liệu để phân loại, nắm bắt và tối ưu hóa, tăng so với 15% từ đầu năm 2023.

Dịch vụ dữ liệu file đám mây hỗn hợp (Hybrid Cloud) – Đến năm 2027, 60% các nhà quản lý hạ tầng và vận hành sẽ triển khai các giải pháp dịch vụ file trên hybrid cloud, tăng từ 20% vào đầu năm 2023. Điều này sẽ hợp nhất dữ liệu phi cấu trúc thành một bản duy nhất, cho phép quản lý tập trung xung quanh việc bảo vệ và bảo mật của dữ liệu cơ bản, từ đó đơn giản hóa các hoạt động đồng thời hợp nhất các ứng dụng. Các kết quả điển hình bao gồm tối ưu hóa chi phí để điều chỉnh chi phí lưu trữ phù hợp với giá trị của dữ liệu; quản trị dữ liệu để đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được áp dụng các chính sách bảo vệ và lưu giữ phù hợp; bảo mật dữ liệu để cho phép cấp quyền và kiểm soát cấp độ truy cập phù hợp; và quy trình phân tích nâng cao tận dụng khả năng phân loại dữ liệu và gắn thẻ tùy chọn cho dữ liệu bằng metadata tùy chỉnh.

NVMe over Fabric – Đến năm 2027, 25% tổ chức doanh nghiệp sẽ triển khai NVMe-oF dưới dạng giao thức mạng lưu trữ, tăng từ mức dưới 10% vào giữa năm 2023. Trong số các tùy chọn NVMe-oF, NVMe-TCP có nhiều lợi ích nhất khi sử dụng tại chỗ, nơi chi phí và tính đơn giản của Ethernet có thể cạnh tranh với yêu cầu băng thông của cả FC SAN cấp thấp và iSCSI ở mức bằng hoặc dưới 16Gbit/s. Hơn nữa, NVMe-oF có thể mở rộng quy mô lên mức công suất cao với các tính năng có tính sẵn sàng cao và được quản lý từ một vị trí trung tâm, phục vụ hàng chục khách hàng điện toán.

Container-native storage – Đến năm 2027, 80% quá trình triển khai Kubernetes sẽ yêu cầu các tính năng nâng cao để lưu trữ dài hạn cho container so với 30% vào đầu năm 2023. Mặc dù các container được xây dựng để lưu giữ ngắn hạn (stateless), nhưng khối lượng triển khai yêu cầu dữ liệu liên tục cho các ứng dụng dài hạn (stateful) đang tăng lên. Điểm khởi đầu tốt cho việc triển khai Kubernetes ban đầu là các phương pháp lưu trữ truyền thống, trong đó Container Storage Interface (CSI) đang trừu tượng hóa nền tảng lưu trữ cơ bản.

Captive NVMe SSD – “Captive” là cách Gartner mô tả các ổ SSD lưu trữ cho tính toán thực hiện nén dữ liệu trên bo mạch, v.v. Đến năm 2026, captive SSD NVMe sẽ thay thế hơn 30% dung lượng được triển khai tại chỗ, tăng từ mức dưới 5% vào giữa năm 2023. Việc sử dụng ổ SSD NVMe cố định mang lại vô số lợi ích thuận lợi, từ hoạt động lưu trữ nâng cao và tiết kiệm chi phí cho đến môi trường dịch vụ lưu trữ dữ liệu thông minh và linh hoạt hơn.

Gartner cho biết: “Những thách thức nảy sinh từ việc quản lý sự tăng trưởng bùng nổ của dữ liệu doanh nghiệp, nhu cầu kinh doanh về mô hình tiêu thụ “giống đám mây” ngay tại chỗ để giảm thiểu rủi ro tấn công mạng hoặc tận dụng các công nghệ lưu trữ mới nhất như QLC hoặc NVMe trên cơ sở dữ liệu để có chi phí và/hoặc hiệu suất tốt hơn.”

Nó khẳng định các nhà quản lý CNTT có thể chủ động đáp ứng nhu cầu kinh doanh bằng cách sử dụng các xu hướng công nghệ này để xây dựng nền tảng lưu trữ linh hoạt và nhanh nhẹn.

B&F cho rằng những công ty bám sát công nghệ sẽ làm được điều này. Tài liệu của Gartner cũng cố cho những công ty chậm và ít ứng dụng công nghệ rằng họ cũng nên làm điều đó.

Nguồn: Block&Files