Blog Standard - CSC Distribution - Page 9

Awesome Image Awesome Image

Việc thay đổi License của HashiCorp Terraform có ý nghĩa gì đối với khách hàng Morpheus Data

  Vào ngày 10 tháng 8 năm 2023, HashiCorp đã thông báo chuyển đổi mô hình open-source vốn đã khiến Terraform trở thành lựa chọn Infrastructure-as-Code (IaC) hàng đầu. Việc chuyển từ Giấy phép Công cộng Mozilla (MPL) sang Giấy phép Nguồn Kinh doanh (BSL) đã đặt ra nhiều câu hỏi từ cộng đồng, khách […]

Read More

Những ví dụ đau đớn nhất về việc mất mát dữ liệu

Dữ liệu là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp trong thế giới kinh doanh hiện đại. Nó giúp thúc đẩy các kế hoạch, chiến thuật và hoạt động thường xuyên. Khi ngày càng có nhiều quy trình được số hóa và tự động hóa, khối lượng dữ liệu sẽ tăng theo cấp số […]

Read More

Gartner tiết lộ những xu hướng lưu trữ hot nhất trong năm 2023

Gartner cho rằng các xu hướng lưu trữ doanh nghiệp hàng đầu cho năm 2023 bao gồm các mô hình vận hành đám mây, công nghệ SSD mới, bảo mật mạng chống lại ransomware và sử dụng tốt hơn dữ liệu phi cấu trúc để có được thông tin phân tích chuyên sâu. Các nhà […]

Read More