Blog Standard - CSC Distribution - Page 11

Awesome Image Awesome Image

Những vấn đề về khả năng tự động hoá của các công cụ IaC?

Sometimes code is not enough Tự động hóa hạ tầng CNTT có một lịch sử đầy sóng gió. Các quy trình triển khai và vận hành hệ thống IT ban đầu được diễn ra hoàn toàn thủ công, nhưng theo thời gian, các kỹ sư đã phát triển các công cụ quản lý cấu hình […]

Read More

Storage, Large Language Models và ChatGPT

  ChatGPT, LLM và Lưu Trữ Phân tích : Thế giới phân tích CNTT đang bị chi phối bởi cơn bão quan tâm đến Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AI tổng quát (GAI). Sự ra đời của chatbot ChatGPT vào cuối tháng 11 năm ngoái đã tạo ra một lượng lớn sự quan […]

Read More

Giải pháp Hybrid Cloud – Morpheus: Nested Automation Workflows

Nested Automation Workflows Quy trình tự động hóa các luồng workflows của Morpheus cho phép sắp xếp các tác vụ tự động hóa theo một thứ tự được xác định. Bản phát hành 6.0.0 của nền tảng Morpheus đã bổ sung hỗ trợ cho phép thực thi một workflow vào trong một workflow khác, hay còn […]

Read More

Giải pháp Hybrid Cloud – Morpheus: Hỗ trợ GCP Custom VM Type

GCP Custom Machine Type Support   Việc cung cấp các máy ảo hoặc instances trên public cloud thường liên quan đến việc chọn phiên bản, loại hoặc size cho tài nguyên. Nói một cách đơn giản nó là tài nguyên phần cứng được lựa chọn cho cấu hình bao gồm số lượng CPU và Memory […]

Read More