Blog Standard - CSC Distribution - Page 4

Awesome Image Awesome Image

Global Server Load Balancing (GSLB) là gì?

Global Server Load Balancing (GSLB) – Cân bằng tải máy chủ toàn cầu – cho phép bạn phân phối lưu lượng truy cập internet hoặc hệ thống mạng doanh nghiệp trên các máy chủ tại nhiều địa điểm, ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng tại sao – và khi nào – bạn nên sử […]

Read More

Sao lưu dữ liệu bất biến (Immutable) là gì?

Bảo vệ tài sản dữ liệu của bạn khỏi ransomware và các cuộc tấn công mạng khác bằng các bản sao lưu bất biến, hay còn gọi là Immutable Data Backup. Giúp nhanh chóng phục hồi sau các cuộc tấn công và ngăn ngừa mất mát dữ liệu. Sao lưu bất biến không phải là […]

Read More