Sự kiện sắp diễn ra – HPE Innovation Summit 2024

CSC sẽ có buổi trình bày tại sự kiện HPE Innovation Summit 2024
Với chủ đề: Enable Hybrid IT with Morpheus on HPE Infrastructure

Thời gian: Ngày 10 tháng 01 năm 2024
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh