Archive for June 12th, 2023

Awesome Image Awesome Image

Morpheus Hybrid Cloud Management là gì?

Đây là một giải pháp Hybrid Cloud giúp bạn tích hợp đa dạng các nền tảng Public Cloud như: AWS, GCP, Azure,.. với các nền tảng Private Cloud: Nutanix, VMware, Openstack,… vào một giao diện quản trị duy nhất. Với khả năng đồng bộ các tài nguyên mạng, storage, compute, costing. Không chỉ vậy Morpheus […]

Read More

Sự khác biệt giữa Hybrid Cloud và Multi-Cloud?

Gần giống với Hybrid Cloud, trong Multi-Cloud sử dụng kết hợp các tài nguyên từ nhiều public cloud. Ví dụ: họ có thể chọn sử dụng kết hợp các nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng (CSP) để nhận mức giá và dịch vụ phù hợp mà họ cần cho các workloads khác nhau. […]

Read More

Hybrid Cloud hoạt động như thế nào?

Trong mô hình đám mây lai, một số workloads được triển khai trong trung tâm dữ liệu on-premises hoặc private cloud, một số workloads khác lại nằm trong public cloud và các ứng dụng hoặc dữ liệu được di chuyển giữa hai môi trường. Các mô hình đám mây lai mang lại mức độ linh […]

Read More

Những lợi ích của Hybrid Cloud

Các lợi ích của đám mây lai bao gồm khả năng kiểm soát và thị đối với các tài nguyên compute, storage, network đặc trưng của private cloud, bên cạnh đó là tính linh hoạt, khả năng mở rộng và giảm chi phí vốn ban đầu của public cloud. Bằng cách chạy từng workload trong […]

Read More

Hybrid Cloud là gì?

Đám mây lai (hybrid cloud) là một môi trường điện toán sử dụng kết hợp cả hạ tầng public cloud và private cloud. Các ứng dụng và dữ liệu yêu cầu mức độ kiểm soát, khả năng tùy chỉnh hoặc yêu bảo mật cao có thể chạy trong on-premises private cloud, trong khi các khối lượng […]

Read More