Sự khác biệt giữa Hybrid Cloud và Multi-Cloud?

Gần giống với Hybrid Cloud, trong Multi-Cloud sử dụng kết hợp các tài nguyên từ nhiều public cloud. Ví dụ: họ có thể chọn sử dụng kết hợp các nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng (CSP) để nhận mức giá và dịch vụ phù hợp mà họ cần cho các workloads khác nhau. Tuy nhiên, nếu loại hình multi-cloud này được phát triển để tích hợp thêm cả môi trường private cloud, thì kết quả đây là một biến thể của mô hình đám mây lai.