Morpheus Hybrid Cloud Management là gì?

Đây là một giải pháp Hybrid Cloud giúp bạn tích hợp đa dạng các nền tảng Public Cloud như: AWS, GCP, Azure,.. với các nền tảng Private Cloud: Nutanix, VMware, Openstack,… vào một giao diện quản trị duy nhất. Với khả năng đồng bộ các tài nguyên mạng, storage, compute, costing. Không chỉ vậy Morpheus Data còn cho phép sử dụng các công cụ, third-party như Terraform, Ansible, Kubernetes,… trên giao diện này. Ngoài ra, Morpheus còn cung cấp cho người sử dụng các tính năng đặc biệt như Self-Service, Tenant, Automation, Monitoring, Reporting và rất nhiều tính năng khác.