Archive for February 27th, 2023

Awesome Image Awesome Image

Giải pháp Hybrid Cloud – Morpheus: Hỗ trợ GCP Custom VM Type

GCP Custom Machine Type Support   Việc cung cấp các máy ảo hoặc instances trên public cloud thường liên quan đến việc chọn phiên bản, loại hoặc size cho tài nguyên. Nói một cách đơn giản nó là tài nguyên phần cứng được lựa chọn cho cấu hình bao gồm số lượng CPU và Memory […]

Read More

Xây dựng Giải pháp Data Lake (Hồ dữ liệu) cho khối truyền hình và nội dung số (M&E) với Cloudian và Storage Made Easy (SME)

Tầm quan trọng của Data Lake đối với doanh nghiệp M&E Data Lake (Hồ dữ liệu) ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp truyền thông & giải trí do khả năng lưu trữ và quản lý một lượng lớn dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc với chi phí […]

Read More

Thuần hoá quái vật Hydra – Hybrid Cloud với Morpheus

Thuần hoá quái vật Hydra – Hybrid Cloud Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud,..là những cụm từ nói về các loại hình điện toán đám mây xuất hiện nhan nhản với tần suất dày đặc không chỉ đối với những ai đang ở trong ngành CNTT mà còn ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. […]

Read More

AWS lựa chọn Cloudian làm S3 cho Local Zone

  Local Zone (LZ) là phiên bản rút gọn của Availability Zone (AZ). LZ tiêu chuẩn sẽ cung cấp các dịch vụ EC2, ECS, EKS, EBS, VPC, DX và ALB mà không có S3. Vậy tại sao một dịch vụ nổi tiếng được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và ứng dụng trong […]

Read More