Archive for Cường Dương Quốc

Awesome Image Awesome Image

Cuộc cách mạng về License của Storware Backup and Recovery

Nguồn: https://storware.eu/news/storwares-new-licensing-revolution/ Chúng tôi vô cùng phấn khích khi giới thiệu một bản cập nhật quan trọng cho mô hình cấp phép của Storware một động thái được thúc đẩy bởi nhu cầu vận động của các Đối tác và Khách hàng quý báu. Với cam kết mang đến các giải pháp linh hoạt và hiệu […]

Read More

“Chia tay VMware không hề…”

Chia tay là việc không dễ dàng Việc Broadcom mua lại VMware đã kết thúc vào tháng 11 năm 2023 và thực tế tác động của nó dường như tồi tệ hơn nhiều so với những gì nhiều người đã lo sợ. Đã nổi tiếng làm tan vỡ trái tim yêu công nghệ với những […]

Read More

Việc thay đổi License của HashiCorp Terraform có ý nghĩa gì đối với khách hàng Morpheus Data

  Vào ngày 10 tháng 8 năm 2023, HashiCorp đã thông báo chuyển đổi mô hình open-source vốn đã khiến Terraform trở thành lựa chọn Infrastructure-as-Code (IaC) hàng đầu. Việc chuyển từ Giấy phép Công cộng Mozilla (MPL) sang Giấy phép Nguồn Kinh doanh (BSL) đã đặt ra nhiều câu hỏi từ cộng đồng, khách […]

Read More

Hiện đại hoá ITSM và Operation

Làm thế nào các hoạt động của nền tảng đám mây lai có thể mang lại bước nhảy vọt trong cách doanh nghiệp suy nghĩ về việc cung cấp dịch vụ CNTT? Các Leaders CNTT từ lâu đã mong muốn có thể cung cấp một môi trường ứng dụng self-serivce, dễ bảo trì và giới […]

Read More

Mang DevOps và CloudOps xích lại gần nhau hơn

Chủ đề chung xuyên suốt thế hệ nền tảng quản lý đám mây (CMP) đầu tiên là “command” và “control”. Nhóm vận hành đám mây (CloudOps) đã sử dụng CMP để tăng tính linh hoạt trong khi vẫn đảm bảo ngân sách, và các yêu cầu cần thiết để đảm bảo hạ tầng đám mây […]

Read More