Archive for February 15th, 2022

Awesome Image Awesome Image

Storage, Large Language Models và ChatGPT

Storage, Large Language Models và ChatGPT Phân tích : Thế giới phân tích CNTT đang bị chi phối bởi cơn bão quan tâm đến Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AI tổng quát (GAI). Sự ra đời của chatbot ChatGPT vào cuối tháng 11 năm ngoái đã tạo ra một lượng lớn sự quan […]

Read More

The power product and the quotient rules. – Template

  Thuần hoá quái vật Hydra – Hybrid Cloud Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud,..là những cụm từ nói về các loại hình điện toán đám mây xuất hiện nhan nhản với tần suất dày đặc không chỉ đối với những ai đang ở trong ngành CNTT mà còn ở rất nhiều lĩnh vực khác […]

Read More

Make more daily working flow like pro.

Malesuadaipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas interdum, orci mass ante pharetra tellus interdum. Tomfoolery crikey bits and bobs brilliant bamboozled down the pub amongst brolly hanky panky, cack bonnet arse over tit burke bugger all mate bodge. cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat, Suspendisse interdum consectetur vel facilisis volutpat […]

Read More

Internet of the things and important in the century.

Malesuadaipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas interdum, orci mass ante pharetra tellus interdum. Tomfoolery crikey bits and bobs brilliant bamboozled down the pub amongst brolly hanky panky, cack bonnet arse over tit burke bugger all mate bodge. cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat, Suspendisse interdum consectetur vel facilisis volutpat […]

Read More

The power product and the quotient rules.

Malesuadaipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas interdum, orci mass ante pharetra tellus interdum. Tomfoolery crikey bits and bobs brilliant bamboozled down the pub amongst brolly hanky panky, cack bonnet arse over tit burke bugger all mate bodge. cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat, Suspendisse interdum consectetur vel facilisis volutpat […]

Read More