Cập nhập tin tức công nghệ ảo hóa máy chủ (Virtualization), ảo hóa lưu trữ (Software Defined Storage), hạ tầng định nghĩa bằng phần mềm (SDI), hạ tầng lai (Hybrid-Cloud), hạ tầng hội tụ (HCI), ảo hóa máy trạm (VDI), hệ thống lưu trữ block, file và object storage.

Hybrid Cloud Management – Hệ quản trị đám mây lai – Ngày ấy, bây giờ và mai sau

Hybrid Cloud Management - Trước, nay và tương [...]

Morpheus Data – Giải pháp xây dựng Cloud thay thế VMware vRA

Morpheus Data, giải pháp xây dựng Cloud thay [...]

Những điểm cần quan tâm khi nói về kiến trúc của Hybrid Cloud

Những xem xét quan trọng của kiến trúc [...]

Tính năng Auto-Tiering tới mức bucket của Cloudian Object Storage

Sử dụng các tầng lưu trữ (tier) khác nhau [...]

Go to Top