Cập nhập tin tức công nghệ ảo hóa máy chủ (Virtualization), ảo hóa lưu trữ (Software Defined Storage), hạ tầng định nghĩa bằng phần mềm (SDI), hạ tầng lai (Hybrid-Cloud), hạ tầng hội tụ (HCI), ảo hóa máy trạm (VDI), hệ thống lưu trữ block, file và object storage.

Nutanix chứng minh rằng họ không chỉ là một công ty về Hạ Tầng Siêu Hội Tụ

Hiếm khi một giám đốc điều hành cấp cao [...]

Go to Top