Archive for admin03

Awesome Image Awesome Image

Cloudian tăng cường tính năng bảo mật, tìm kiếm và tập tin

Bản phát hành HyperStore 7.5.1 của Cloudian bao gồm các tính năng mới liên quan đến file, tìm kiếm và bảo mật. Các dịch vụ hiện đang được cung cấp là HyperStore File Services, KMIP support, chính sách lưu trữ động và công cụ tìm kiếm tích hợp HyperSearch. Kết hợp với nhau, chúng giúp […]

Read More