Archive for July 14th, 2024

Awesome Image Awesome Image

Giải Pháp Backup và Recovery cho OpenStack bởi Storware

Trong bối cảnh các tổ chức ngày càng chuyển sang các môi trường ảo hóa khác như OpenStack để thay thế cho VMware, thì nhu cầu về các chiến lược bảo vệ dữ liệu ở môi trường  mạnh mẽ trở nên cấp thiết. OpenStack, nổi tiếng với khả năng ảo hóa và điện toán đám […]

Read More
  • 1
  • 2