Archive for June 30th, 2024

Awesome Image Awesome Image

Làm Sao Bảo Vệ Dữ Liệu và VMware Khỏi Các Cuộc Tấn Công Ransomware (Phần 1)

Tại Sao Backup Thường Xuyên Vẫn Chưa Phải Là Đủ Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi, việc thực hiện sao lưu thường xuyên cho dữ liệu là cần thiết nhưng không đủ. Sao lưu chỉ là một phần của chiến lược bảo vệ dữ liệu bởi vì: Khả năng […]

Read More

Cảnh giới mới cho Lưu trữ Đối Tượng, S3 Object Storage

(Bài viết sau đây lượt dịch từ bài gốc trên trang StorageReview) Lưu trữ đối tượng (Object Storage) đã trải qua nhiều thăng trầm từ những ngày đầu. Chúng ta đều nhớ các dự án, sáng kiến hoặc công ty vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000 với truy cập dựa trên […]

Read More