Archive for February 23rd, 2024

Awesome Image Awesome Image

“Chia tay VMware không hề…”

Chia tay là việc không dễ dàng Việc Broadcom mua lại VMware đã kết thúc vào tháng 11 năm 2023 và thực tế tác động của nó dường như tồi tệ hơn nhiều so với những gì nhiều người đã lo sợ. Đã nổi tiếng làm tan vỡ trái tim yêu công nghệ với những […]

Read More