3 nguyên tắc để tránh chi phí tích hợp đa đám mây tăng cao

Khi sử dụng nhiều nhà cung cấp đám mây, chi phí tích hợp lên đám mây có thể tăng nhanh. Để tránh những bất ngờ về các khoản thanh toán, doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch tỉ mỉ cho việc triển khai các ứng dụng và quy trình công việc.

Các doanh nghiệp áp dụng nền tảng điện toán đám mây thường sẽ nhận ra họ có nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây do phạm vi địa lý của dịch vụ, sự khác biệt về các tính năng có sẵn hoặc mong muốn tránh bị bó buộc. Giải pháp đa đám mây (multicloud) thường tốn kém hơn, và cách nhiều đám mây tích hợp với nhau và với trung tâm dữ liệu có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi phí.

Bước quan trọng khi tích hợp nhiều đám mây là xem xét quy trình công việc. Hầu hết các doanh nghiệp sẽ gặp ít khó khăn trong việc tích hợp nếu chiến lược nhiều đám mây chỉ ảnh hưởng đến chi phí lưu trữ. Vấn đề là các ứng dụng dựa trên đám mây sẽ di chuyển dữ liệu theo quy trình công việc liên kết các thành phần ứng dụng. Khi các quy trình công việc này vượt qua ranh giới của đám mây, chúng hầu như luôn tạo ra các khoản phí do việc dữ liệu đi vào và đi ra (vào/ra).

Tránh chi phí tích hợp nhiều đám mây tăng cao – chủ yếu do phí dữ liệu đi vào và đi ra – thông qua việc lập kế hoạch cẩn thận và các biện pháp thực hành tốt nhất đã được chứng minh.

Quy tắc 1. Không trải rộng các thành phần trên các đám mây

Doanh nghiệp không nên trải rộng các thành phần của ứng dụng trên nhiều đám mây. Cách làm này tạo ra thêm chi phí và chiến lược duy nhất để tránh chúng là suy nghĩ lại cách triển khai các thành phần của ứng dụng. Các chính sách triển khai ứng dụng phải ngăn chặn việc phân phối các thành phần ứng dụng trên nhiều đám mây và yêu cầu cần có lý do thỏa đáng nếu muốn vi phạm quy tắc này.

Việc tuân theo quy tắc này có thể đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải sao chép một số ứng dụng trên nhiều đám mây để công việc không bị di chuyển giữa các nhà cung cấp đám mây. Sự trùng lặp này rất có thể được yêu cầu khi các doanh nghiệp áp dụng nhiều đám mây để phân bố theo địa lý người dùng, nhằm tối ưu hóa hiệu suất hoặc giải quyết các vấn đề quản trị.

Các doanh nghiệp chọn kiến trúc đa đám mây nhằm tối ưu hóa tính năng của ứng dụng có thể cần chọn một đám mây duy nhất phù hợp nhất cho ứng dụng và chấp nhận hỗ trợ tính năng dưới mức tối ưu để quản lý chi phí đám mây. Lưu trữ ứng dụng trên nhiều đám mây làm tăng chi phí lưu trữ. Do đó, doanh nghiệp nên so sánh chi phí lưu trữ với tác động của chi phí vào/ra trên tổng chi phí để đưa ra quyết định tối ưu.

Các chiến lược kiểm soát chi phí vào/ra của multicloud thường thất bại bởi các hoạt động failover và bùng nổ đám mây.

Các chiến lược kiểm soát chi phí vào/ra của multicloud thường thất bại bởi các hoạt động failover và bùng nổ đám mây. Sự bùng nổ của đám mây (cloud bursting) là khi một instance thành phần được tạo để ứng phó với lỗi hoặc mức tải ứng dụng tăng lên. Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là phải xây dựng các chính sách và biện pháp thực hành để triển khai các instance mới của thành phần ứng dụng trong cùng một đám mây nơi ứng dụng đó thường được lưu trữ. Nếu doanh nghiệp sử dụng multi-cloud chủ yếu để sao lưu tài nguyên đám mây thì nên chọn mô hình dịch vụ ‘on-demand’ cho tài nguyên sao lưu để tránh phải trả tiền cho những dịch vụ lưu trữ không cần thiết.

Quy tắc 2. Không sử dụng trung tâm dữ liệu hoặc VPN để phân luồng lưu lượng giữa các đám mây

Khi quản lý chi phí tích hợp đa đám mây, không sử dụng trung tâm dữ liệu hoặc VPN để phân luồng lưu lượng giữa các đám mây. Chi phí vào/ra có liên quan đến luồng lưu lượng vào và ra khỏi mỗi đám mây. Về mặt chi phí, việc lưu lượng truy cập đó có chảy qua trung tâm dữ liệu như một điểm trung gian hay không không thành vấn đề về mặt chi phí.

Nhiều ứng dụng đa đám mây vẫn hoạt động thông qua các trung tâm dữ liệu hoặc VPN. Ngay cả khi việc tạo tuyến đường qua VPN hoặc trung tâm dữ liệu của công ty không ảnh hưởng đến chi phí cụ thể so với kết nối giữa các đám mây, nó vẫn ảnh hưởng đến thời gian phản hồi của ứng dụng và chất lượng trải nghiệm (QoE ). Người dùng dần dần nhận thức rõ hơn về quy tắc này và báo cáo rằng họ thường xuyên giải quyết các hành vi vi phạm quy tắc này trong các thiết kế lại ứng dụng.

Quy tắc 3. Tương tác với dữ liệu nơi nó được lưu trữ

Di chuyển xử lý đến dữ liệu chứ không phải dữ liệu truy cập vào nơi xử lý. Khi thiết kế một ứng dụng, nó không nên truy cập dữ liệu lưu trữ ở nơi khác. Điều này là do việc phân tách dữ liệu dẫn đến lưu lượng truy cập phải chịu chi phí vào/ra. Các doanh nghiệp cần truy cập cơ sở dữ liệu để xử lý giao dịch nên lưu trữ phần ứng dụng ở nơi dữ liệu được lưu. Đây thường là trung tâm dữ liệu.

Hệ quả tất yếu của quy tắc này là nếu doanh nghiệp không thể chuyển phần xử lý sang dữ liệu thì phải lưu trữ dữ liệu ở nơi cần sử dụng đến. Rất ít doanh nghiệp sẵn sàng lưu trữ tất cả dữ liệu quan trọng của họ trên đám mây. Vì vậy, nếu việc truy cập dữ liệu là cần thiết thì chiến lược tốt nhất là chuyển công việc vào trung tâm dữ liệu nơi nó được lưu trữ.

Khi thời gian phản hồi và QoE yêu cầu việc truy cập dữ liệu tích hợp với xử lý đám mây, thường có thể di chuyển bản tóm tắt của cơ sở dữ liệu quan trọng vào đám mây. Trong trường hợp này, điều quan trọng là phải di chuyển cơ sở dữ liệu sang tất cả các đám mây trong môi trường đa đám mây nơi người dùng thực hiện công việc liên quan đến dữ liệu đó. Nếu không, chi phí cho việc di chuyển dữ liệu sẽ tăng lên.

Gần như tất cả các vấn đề về tích hợp nhiều đám mây chỉ có thể được giải quyết thông qua các quyết định triển khai thành phần và thiết kế ứng dụng cẩn thận.

Các vấn đề chi phí tích hợp khác

Mặc dù phí lưu lượng truy cập vào/ra là vấn đề lớn nhất trong việc tối ưu hóa chi phí tích hợp nhiều đám mây nhưng các thách thức khác cũng thường gặp phải.

Giá cả từ nhà cung cấp

Sự khác biệt về chi phí cho tính năng và dịch vụ đám mây trên môi trường nhiều đám mây có thể tạo ra chi phí tích hợp không mong muốn. Các nhà cung cấp đám mây không tính phí sử dụng, lưu lượng truy cập hoặc tính năng theo cách tương tự. Chi phí tổng thể thay đổi tùy thuộc vào nơi các thành phần ứng dụng chạy, vì vậy hãy lưu ý đến sự khác biệt giữa các nhà cung cấp. Các doanh nghiệp có thể thấy có lợi khi chọn một nhóm nhà cung cấp đám mây khác nếu chênh lệch chi phí là đáng kể.

Kết nối VPN

Việc kết nối với VPN của công ty có thể đặt ra những thách thức. Có thể mở rộng VPN của công ty lên đám mây bằng cách sử dụng các kết nối thuê trực tiếp hoặc qua internet thông qua công nghệ như SD-WAN. Các kết nối này có thể tạo đường dẫn giữa các đám mây nếu nhiều đám mây được kết nối với VPN. Các bản cập nhật network topology có thể khám phá và có khả năng sử dụng đường dẫn này. Tính khả dụng của đường dẫn cũng có thể che đi các tình huống trong đó các thành phần trong các đám mây khác nhau trao đổi thông tin, điều này tạo ra chi phí vào/ra. Khôn ngoan hơn là nên quản lý kết nối VPN một cách cẩn thận và chỉ cho phép lưu lượng truy cập được ủy quyền rõ ràng chuyển từ VPN sang đám mây.

Xem xét thiết kế ứng dụng và các đánh đổi

Gần như tất cả các vấn đề về tích hợp nhiều đám mây chỉ có thể được giải quyết thông qua các quyết định triển khai thành phần và thiết kế ứng dụng cẩn thận. Bảng điều khiển hoặc công cụ tích hợp có thể giúp phát hiện các vấn đề mà việc sửa đổi ứng dụng hoặc quản lý triển khai phải giải quyết.

Hãy nhớ rằng một số điều chỉnh cho đa đám mây, bao gồm failover và cloud bursting trên các đám mây, vốn bao gồm sự cân bằng giữa chi phí bổ sung, rủi ro hiệu suất và các vấn đề về tính khả dụng. Ví dụ: quyết định cung cấp đám mây thứ hai ở chế độ ‘hot standby’ có thể sẽ tăng gấp đôi chi phí đám mây.

Các doanh nghiệp phải quyết định xem họ có thể thỏa hiệp cho chi phí đó hay không khi họ cần những nguồn lực đó. Đó là một quyết định kinh doanh và một quyết định sai lầm có thể gây rủi ro về mặt chi phí cho nhiều đám mây hơn bất kỳ yếu tố nào khác được nêu ra ở đây. Giống như các chính sách thiết kế và triển khai ứng dụng, điều quan trọng là phải phân tích rủi ro và lợi ích.

Nguồn Tech Target