GIẢI PHÁP

THEO ỨNG DỤNG

Hạ Tầng Siêu Hội Tụ (HCI)

Các tính năng của máy chủ, bộ lưu trữ và mạng sẽ được tích hợp trên một hạ tầng và quản trị tập trung trên một giao diện quản trị duy nhất.

Private Cloud

Xây dựng hạ tầng công nghệ thống tin với mức độ hội tụ và tự động hóa cao như các dịch vụ Cloud, giúp doanh nghiệp quản trị dễ dàng, đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của bộ phận phát triển ứng dụng.

NAS Scale-Out

Giải pháp lưu trữ file theo mô hình phân tán dữ liệu nhưng hợp nhất về quản lý. Dung lượng và số lượng file có thể nở rộng dễ dàng bằng cách thêm node vào hệ thống. Triển khai nhanh gọn trên máy chủ x86 và ổ cứng HDD, SSD thông dụng.

Object Storage

Giải pháp lưu trữ dữ liệu lớn (Big Data): không giới hạn số file, không giới hạn dung lượng, không giới hạn kiểu dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video, âm thanh). Dễ dàng truy cập thông qua giao thức S3/HTTP. Giải pháp quản lý nội dung cho các đài truyền hình và công ty sản xuất nội dung.

Backup & Recovery

Các giải pháp sao lưu dữ liệu, sao lưu VM, sao lưu Container, phục hồi sau thảm họa, chống Ransomware, hệ thống lưu trữ dài lâu chủ động thay thế cho Tape.

THEO NGÀNH

DOANH NGHIỆP SMB