Use case

Hạ tầng hội tụ (HCI)


icn-network

Các tính năng của máy chủ, bộ lưu trữ và mạng sẽ được tích hợp trên một hạ tầng và quản trị tập trung trên một giao diện quản trị duy nhất.


Tìm hiểu thêm

Private Cloud


Điện toán lai (Hybrid-Cloud), điện toán đám mây riêng (Private-Cloud).

Xây dựng hạ tầng công nghệ thống tin với mức độ hội tụ và tự động hóa cao như các dịch vụ Cloud, giúp doanh nghiệp quản trị dễ dàng, đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của bộ phận phát triển ứng dụng.


Tìm hiểu thêm

Giải pháp theo ngành

Doanh nghiệp SMB


nutanix-karbon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Tìm hiểu thêm

Y Tế


nutanix-karbon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Tìm hiểu thêm

Giáo dục


nutanix-karbon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Tìm hiểu thêm

Hạ tầng hội tụ


nutanix-karbon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Tìm hiểu thêm

Hạ tầng hội tụ


nutanix-karbon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Tìm hiểu thêm

Hạ tầng hội tụ


nutanix-karbon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Tìm hiểu thêm

Khách hàng sử dụng giải pháp

WebConsole_AsyncReplication_Running-border-v3
Auto-tier_HeatMap-2

Previous image
Next image

Liên hệ với chúng tôi để tư vấn trực tiếp