CSC – Partner for Success

 • Chương trình kinh doanh dành cho đối tác
 • Số lượng: 02 nội dung
 • Thời gian: Áp dụng trong năm 2022

P1. Đăng ký liền tay – nhận ngay tiền thưởng

Double/Triple Deal Reg Spiff

Deal thứ nhất = 100$ -> Deal thứ hai = 200$ -> Deal thứ ba = 300$

 • Áp dụng cho deal có giá trị trên 100.000$ được chấp thuận bởi CSC/Cloudian.
 • CSC/Cloudian Sale phải gặp trực tiếp khách hàng để xác nhận tính hợp lệ.
 • Hạn chót đăng ký 31/03/2022

P2. Đóng Deal to – Nhận thưởng khổng lồ

Đóng Deal nhận 1% rebate

 • Áp dụng cho các dự án đăng ký với CSC/Cloudian trước 30/06/2022.
 • CSC/Cloudian cần phải gặp trực tiếp khách hàng để xác nhận tính hợp lệ.
 • Trong vòng 6 tháng nếu Reseller Team (Sales & Pre-Sale) đóng được Deal sẽ nhận được tiền thưởng 1% trên giá mua vào từ CSC. nếu trong vòng 9 tháng sẽ nhận được 0.5% tiền thưởng.

Đồng hành cùng CSC

  Họ và tên
  Email công việc
  Tên công ty
  Bạn muốn đăng ký chương trình Chương trình 1Chương trình 2
  Tôi đồng ý nhận email/cuộc gọi từ CSC