SẢN PHẨM PHÂN PHỐI VÀ LÀM DỊCH VỤ

HCI, SDS, File & Object

Datacore giúp xây dựng hệ thống hạ tầng lai (HCI) mà không bỏ đi những thành phần đã xây dựng từ trước

File & Object

Giải pháp xây dựng Object Storage Amazon S3 tại On-Prem. Độ tương thích S3 API cao nhất hiện nay. Cài trên mọi nền tảng máy chủ x86.

HCI & Cloud

Giải pháp HCI & Cloud

Giải pháp thiết lập hạ tầng hội tụ (HCI) và Private Cloud, Hybrid, Multi Cloud hàng đầu.

Giải pháp sao lưu Any-Cloud

Quản lý đơn giản, chế độ bảo mật cao, phục hồi nhanh trên cả môi trường On-Prem và Cloud