Datacore

HCI, FILE, OBJECT STORAGE

Có mặt trên thị trường hơn 10 năm này, DataCore là công ty lâu đời chuyên về các dòng sản phẩm SDS (Software-Defined-Storage). Các sản phẩm và giải pháp của DataCore không quá phức tạp, có độ tùy biến cao, rất phù hợp cho thị trường các nước đang phát triển và hiện nay chúng tôi là nhà phân phối và hỗ trợ độc quyền các sản phẩm của DataCore tại Việt Nam.

Block, SAN

Bộ lưu trữ được tạo bằng phầm mềm (SDS-Software-Defined-Storage) để kết nối các bộ lưu trữ SAN rời rạc thành một hệ thống SAN có tài nguyên dùng chung. Xây dựng hệ thống hạ tầng hội tụ (HCI) 

Các ứng dụng phổ biến:

  • Xây dựng hệ thống hạ tầng hội tụ HCI.
  • Xây dựng hạ tầng ảo hóa máy trạm (VDI, Virtual-Desktop-Infrastructure).
  • Tích hợp công nghệ mới vào hạ tầng hiện tại. Tạo Hybrid-Cloud với chi phí tối thiểu.
  • Giảm chi phí đầu tư bằng cách tái sử dụng tài nguyên hiện tại.
  • Sao lưu, đồng bộ giữ liệu giữa các DC & DR 

File, Scale-Out NAS

Phần mềm kết nối các bộ lưu trữ dạng file rời rạc thành một hệ thống thống nhất. Dữ liệu luân chuyển tự động trong hệ thống và có thể phục vụ dung lượng lớn và số lượng file không giới hạn (Scale-Out NAS). 

Các ứng dụng phổ biến:

  • Xây dựng hệ thống file tập trung từ các file server rời rạc.
  • Tiết kiệm chi phí bằng cách đẩy các dữ liệu ít dùng đến qua hệ thống lưu trữ dài lâu hoặc lên cloud.
  • Xây dựng Scale-Out NAS để phân tán dữ liệu nhằm tăng tốc độ truy cập và nâng cao độ dự phòng.
  • Chia sẽ file giữa các chi nhánh và trung tâm trên một hệ file duy nhất.
  • Sao lưu, đồng bộ file giữa các DC & DR 

Object

Phần mềm giúp lưu trữ tất cả các loại dữ liệu khác nhau, số lượng nhiều, dung lượng lớn trên một hệ quản trị và đồng bộ lên Cloud. Có thể phục vụ truy suất cho các loại thiết bị khác nhau từ máy chủ đến thiết bị di động.

Các ứng dụng phổ biến:

  • Xây dựng hệ thống lưu trữ cho các hệ Dữ Liệu Lớn (Big Data)
  • Tạo hệ thống lưu trữ file Media, quản trị nội dung cho các đơn vị truyền thông và giải trí.
  • Hệ thống lưu trư thứ cấp cho các dữ liệu không có cấu trúc.
  • Sao lưu, đồng bộ giữ liệu ít dùng đến lên Cloud

Nutanix

HCI, Privae Cloud, Hybrid Cloud, DevOps

Nutanix cung cấp các sản phẩm ảo hóa hạ tầng hàng đầu thế giới. Các sản phẩm đặc trưng của Nutanix phù hợp trên mọi môi trường, các quy mô khác nhau từ vừa cho đến phức tạp. Các khách hàng sử dụng sản phẩm Nutanix để xây dựng hạ tầng ảo hóa (Hypervisor), hạ tầng hội tụ (HCI), Hybrid Cloud, Private Cloud và Multi Cloud.

AHV

Hypervisor (Miễn phí)

Thay vì phải mất phí khi mua các nền tảng ảo hóa, Nutanix AHV được cung cấp hoàn toàn miền phí hypervisor với độ tin cậy cao, bảo mật và quản lý đơn giản này đến cho khách hàng.

Các ứng dụng phổ biến:

  • Xây dựng hạ tầng ảo hóa máy chủ (VM) với chi phí bằng 0.
  • Xây dựng hạ tầng ảo hóa máy trạm (VDI, Virtual-Desktop-Infrastructure).
  • Hạ tầng cho Database (Oracle, SQL, SAP HANA) nhanh chóng.
  • Hệ thống hạ tầng hợp nhất, bảo mật, quản trị đơn giản cho chi nhánh và văn phòng.

SDS

Bỏ qua giới hạn của các hệ thống SAN và NAS rời rạc, AOS sẽ tạo nền tảng hệ lưu trữ tạo bởi phần mềm (SDS). AOS kết hợp với AHV sẽ tạo nên hạ tầng hội tụ với chi phí rất cạnh tranh. 

Các ứng dụng phổ biến:

  • Xây dựng hệ thống hạ tầng hội tụ HCI.
  • Xây dựng hạ tầng ảo hóa máy trạm (VDI, Virtual-Desktop-Infrastructure).
  • Tích hợp công nghệ mới vào hạ tầng hiện tại. Tạo Hybrid-Cloud với chi phí tối thiểu.
  • Sao lưu, đồng bộ giữ liệu giữa các DC & DR 

HCI, ITOps

Nutanix Prism giúp quản lý tất cả các tài nguyên dù các node đặt ở nơi đâu trên cùng một mặt phẳng quản trị. Tự động hóa nhiều tác vụ nhất có thể để giúp quản trị được dễ dàng hơn.

Các ứng dụng phổ biến:

  • Xây dựng hạ tầng Private & Hybrid-Cloud.
  • Quản lý tài nguyên (cấp phát, thu hồi, thay đổi)  chỉ trên một mặt phẳng quản trị duy nhất.
  • Lập kế hoạch và dự đoán tài nguyên trong tương lai.
  • Tính chi phí theo từng phòng ban.

Karbon

Kubernetes, Orchestration

Bạn đang xây dựng các ứng dụng cloud-native dựa trên nền tảng container?  Nutanix Karbon cung cấp môi trường làm việc tin cậy để quản lý, đồng bộ các container qua Kubernetes.  

Các ứng dụng phổ biến:

  • Triển khai các cụm Kurbernetes chỉ với vài click.
  • Tạo hạ tầng để triển khai các ứng dụng cloud-native.
  • Tạo hạ tầng lưu trữ cố định (Persistent Storage) cho các Container thống qua CSI.