DataCore vFiLO

Nếu doanh nghiệp bạn có nhiều bộ phận, phòng ban, chi nhánh rải rác ở các địa điểm khác nhau thì việc phối hợp, chia sẽ tài liệu (files) sẽ trở nên rất khó khăn và không thống nhất. Thêm nữa với hệ thống rời rạc thì các không gian lưu trữ không được tận dụng tối ưu, có nơi thì thiếu có nơi thì thừa.

DataCore vFilO giải quyết vấn đền này bằng cách tạo ra một hệ thống File quản lý tập trung nhưng không gian lưu trữ có thể phần tán. vFilO cung cấp các giao diện SMB, NFS và Cloud để kết nối với các hệ thống tủ đĩa File hiện tại nhằm bảo vệ tối đa đầu tư ban đầu.

CÁC ỨNG DỤNG

Tạo không gian tài nguyên chung cho các hệ thống lưu trữ file rời rạc và truy cập ở bất kỳ đầu.

Lưu các file ít dùng đến ra tài nguyên lưu trữ chi phí thấp hơn hay lên cloud để tiết kiệm không gian và chi phí lưu trữ.

Triển khai hệ thống Scale-Out NAS cho các nhu cầu tải phẩn tán để tăng tốc độ truy xuất từ cho người dùng.

Tăng độ tương tác làm việc giữa các site khác nhau do

Nhân bản dữ liệu giữa các bộ lưu trữ file ở các địa điểm khác nhau để nâng cao cấp độ dự phòng và khả dụng dữ liệu.

Lưu tạm một phần không gian lưu trữ từ site này site khác khi bị quá tải hay tắc nghẽn cục bộ

TÍNH NĂNG CƠ BẢN

 • Tự động chuyển dữ liệu dùng thường xuyên (Hot Data) vào các bộ lưu trữ hiệu năng cao và dữ liệu ít dùng ra bộ lưu trữ có hiệu năng, tốc độ truy cấp thấp hoặc Object Storage (như DataCore Swarm) hay lên Cloud.
 • Đơn giản hóa việc chia sẽ và truy cập file trên toàn hệ thống qua tính năng Global Namespace.
 • Vừa đảm bảo quyển truy cập và sử dụng của file qua hình thức phân nhánh, phân quyền nhưng vẫn có thể chia sẽ với nhau trên toàn hệ thống.
 • Cung cấp đầy đủ các dịch vụ file: snapshots, clones, mirroring, replication, failover, undelete…
 • Sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu dung lượng, hiệu năng, độ khả dụng của các tải khác nhau.
 • Giảm không gian lưu trữ bằng các loại bỏ các file trùng lặp, nén các file ít sử dụng và tải vào object Cloud hay cloud.

CONSUMERS

 • END USERS
 • APPLICATION & WEB SERVICES
 • DEVICES

ACCESS METHODS

 • NFS
 • SMB

OPERATION & INSIGHTS

 • EXTENSIBLE METADATA
 • DATA MIGRATION
 • HISTORICAL /
  REAL-TIME CHARTS
 • HEALTH &
  PERFORMANCE GRAPHS
 • ALERTS
 • PROVISIONING

DATA SERVICES

 • Multi-Site Global NamespaceMULTI-SITE
  GLOBAL NAMESPACE
 • Active ArchiveACTIVE ARCHIVE
 • Parallel NFSPARALLEL NFS
 • Asynchronous ReplicationASYNCHRONOUS REPLICATION
 • Pooling, Assimilation of NAS/File ServersPOOLING, ASSIMILATION
  OF NAS/FILE SERVERS
 • Automated Data PlacementAUTOMATED DATA PLACEMENT
 • Self-Service UndeleteSELF-SERVICE UNDELETE
 • Deduplication / CompressionDEDUPLICATION / COMPRESSION*
 • Snapshots/ClonesSNAPSHOTS/CLONES
 • EncryptionENCRYPTION*
 • Synchronous MirroringSYNCHRONOUS MIRRORING
 • Load BalancingLOAD BALANCING

COMMAND & CONTROL

 • ACCESS CONTROLS
 • CLI
 • CONSOLE
 • FILE GRANULARITY
 • PLUG-INS

SUPPORTED STORAGE

 • FILE
 • OBJECT
 • BLOCK
 • CLOUD

*FOR INACTIVE FILES PLACED ON OBJECT/CLOUD STORAGE

DEMO

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GIẢI PHÁP

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.