Scalable S3-Compatible Storage, On-Prem with AWS Outposts

Giải pháp

Cloudian HyperStore được AWS lựa chọn cho dịch vụ Outposts của mình:

  • Outposts là gì: AWS Outposts là giải pháp cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ AWS đến DC của khách hàng và khách hàng toàn quyền quản lí (On-prem). Các máy chủ Outposts có thể là 1U, 2U cho tới rack 42U, . . .  Với AWS Outposts, bạn có thể chạy các dịch vụ AWS tại chỗ và nối thẳng tới Amazon Web Service sử dụng các API quen thuộc.
  • Cloudian HyperStore với khả năng native S3 API được lựa chọn để triển khai trên máy chủ Outposts.

Bắt đầu từ quy mô nhỏ, mở rộng lên tới thành Exabyte: Khả năng mở rộng đơn giản của Cloudian cho phép bạn bắt đầu với quy mô ít nhất là ba node 1U, sau đó mở rộng đến exabyte mà không hề gặp dán đoạn chỉ bằng cách thêm vào nhiều node khác. Kiến trúc peer-to-peer giúp hiệu suất cũng mở rộng tuyến tính, sẽ không xảy ra tình trạng “nghẽn cổ chai”.

Đảm bảo tính sẵn sàng của dữ liệu: High-availability được thiết kế sẵn, với các tính năng bao gồm Erasure CodingData Replication bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi lỗi hệ thống, có thể là lỗi hệ thống trên toàn bộ 1 site.

Nhiều mô hình triển khai: Chọn từ các thiết bị appliance có dung lượng từ 100TB đến 1,5PB hoặc triển khai Cloudian HyperStore trên các máy chủ mà bạn muốn. Dù bằng cách nào, bạn chỉ cần thêm thiết hơn để tăng AWS Outpost storage. Tất cả các node được quản lý trên một hệ thống duy nhất, cho dù bạn có mở rộng hơn nữa, do đó quản lí là vô cùng đơn giản.

Hỗ trợ toàn cầu: Cloudian cung cấp các chương trình hỗ trợ white-glove, bao gồm cả phần mềm và phần cứng. Các nhóm được đặt trên toàn cầu, đảm bảo tính sẵn sàng trong khu vực của bạn.

Ưu điểm của Cloudian’s AWS Outposts Ready Designation

“Cloudian Storage tương thích với S3, được sử dụng làm nền tảng bổ sung, cung cấp dung lượng mở rộng cho AWS Outposts cho các use case yêu cầu lưu trữ dữ liệu cục bộ, truy cập độ trễ thấp và / hoặc tích hợp bảo vệ khỏi ransomware.”

Các lãnh đạo bộ phận CNTT/tổ chức IT đang ngày càng theo đuổi chiến lược Hybrid Cloud. Để phù hợp với cách tiếp cận đó, Amazon Web Services đã giới thiệu Outposts nhằm cung cấp dịch vụ AWS đến on-prem bằng cách sử dụng kiến trúc Hybrid Cloud.

Trong Evaluator Group Technical Insight Report này, công ty tập trung phân tích vào môi trường lưu trữ AWS Outposts và cách sử dụng hệ thống lưu trữ đủ tiêu chuẩn của Outposts có thể giảm bớt sự phức tạp và gánh nặng của nhân viên CNTT cũng như tăng cường bảo mật.

Cloudian HyperStore là một nền tảng lưu trữ Object hoàn toàn tương thích với S3 thích hợp với Outposts Ready, giải quyết các mối quan tâm chính của người dùng, bao gồm:

  • Bảo mật dữ liệu, bao gồm bảo vệ ransomware
  • Tính di động của ứng dụng do khả năng tương thích hoàn toàn với S3 (native S3 API)
  • Dễ dàng quản lý

Download Evaluator Group Report: Cloudian Is AWS Outposts Ready

    Cloud services on premises với Cloudian & AWS Outposts

    AWS Outposts là một dịch vụ cung cấp toàn quyền quản lý, mang cơ sở hạ tầng, dịch vụ, API và công cụ giống như trên AWS cloud tới On-prem. Lý tưởng cho work load có độ trễ thấp, xử lý dữ liệu cục bộ hoặc yêu cầu về nơi lưu trữ của dữ liệu, AWS Outposts mở rộng các dịch vụ AWS đến trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp. Với tư cách là đối tác của AWS Outposts, Cloudian cung cấp giải pháp kết hợp các nhu cầu On-prem cho doanh nghiệp.