Giảm tối đa chi phí lưu trữ Tier 1 với Object storage

TCO Report

Mọi tổ chức đều phải chịu áp lực để đáp ứng sự tăng trưởng theo cấp số nhân của nhu cầu về dung lượng lưu trữ tệp. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát cho thấy rằng 60% dữ liệu trở lên trên bộ lưu trữ tier-1 ở trạng thái không hoạt động hoặc hiếm khi được sử dụng. Các tổ chức hiện có thể tiết kiệm đáng kể bằng cách chuyển nội dung không hoạt động đó sang cấp lưu trữ thứ cấp.

Khái niệm phân cấp lưu trữ đã được biết đến nhiều. Tuy nhiên chưa được áp dụng rộng rãi trong quá khứ do nhiều hạn chế khác nhau. Các công nghệ lưu trữ mới hiện đã khắc phục được những hạn chế đó. Phân cấp trở thành một lựa chọn hấp dẫn để lấy lại dung lượng trên hệ thống lưu trữ tier-1 và giảm chi phí sao lưu và yêu cầu thời gian – thường dẫn đến tiết kiệm chi phí lưu trữ tệp tổng thể là 50%.

Đặc biệt lưu ý, các giải pháp mới cho phép tiết kiệm mà không ảnh hưởng đến việc truy cập dữ liệu của người dùng. Trong bài báo này, chúng tôi so sánh tổng chi phí sở hữu (TCO) của NAS truyền thống với TCO của NAS truyền thống được tăng cường bằng cách phân cấp tệp với Cloudian Object storage.

Download TCO Report miễn phí