Private Cloud Object Storage

Cloudian HyperStore S3 Storage giúp bạn có thể triển khai dịch vụ S3 Storage ngay trong data center như những gì Amazon S3 cung cấp cho bạn trên cloud. Với kiến trúc Multi-Tenant, Cloudian HyperStore giúp bạn chia sẽ tài nguyên cho nhiều user khác nhau trong cùng một hệ thống mà dữ liệu vẫn được cách ly tuyệt đối. Với phương thức thiết lập các “chính sách”, Cloudian cho phép bạn thiết lập hạn mức sử dụng, chế độ bảo mật và chế độ dự phòng cho từng user. Cloudian cung cấp giao diện và chức năng cho bạn để hoạt động như là một nhà cung cấp dịch vụ ngay chính trong doanh nghiệp của mình.

Lợi ích khi triển khai Private Cloud Object Storage

  • Cung cấp một giao diện dễ dùng cho người dùng.

  • Quản lý theo nhiều tiêu chí khác nhau dựa trên hạn mức, dung lượng, hiệu năng.

  • Đo lượng và tính chi phí theo từng người dùng hay nhóm người dùng.

  • Tích hợp dễ dàng với nhiều ứng dụng khác trong doanh nghiệp như Vmware, Veeam, Rubrik,…

Tài liệu tham khảo

Tải tài liệu chuyên sâu, 40-trang, để tìm hiểu bằng cách nào Cloudian HyperStore có thể giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức trong việc dịch chuyển dữ liệu giữa DataCenter (On-Prem) và Cloud.

Đăng ký nhận phần mềm Cloudian dùng thử miễn phí 45 ngày

Tôi đồng ý nhận email liên lạc từ CSC *
Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian ngắn nhất.
Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu. Đã có một lỗi nào đó. Làm phiền bạn thử vào lần sau.